รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา


ในปี พ.ศ.2555 จัดให้มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีปฏิบัติการ ในสถาบันการอาชีวศึกษา ที่มีความพร้อม รวม 19 สถาบัน ที่ตั้งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ การจัดการอาชีวศึกษาในประเทศไทย ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานประกอบการ ในการฝึกทักษะวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างครูในสถานศึกษากับครูฝึกในสถานประกอบการ ซึ่งการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้เน้นการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสำคัญ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา มาตรา 8 (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา, 2551)

การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ จัดเป็นการศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา, 2551) โดยมี พันธกิจ คือ การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ซึ่งได้จัดการอาชีวศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น และในปี พ.ศ.2555 จัดให้มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีปฏิบัติการ ในสถาบันการอาชีวศึกษา ที่มีความพร้อม รวม 19 สถาบัน ที่ตั้งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ การจัดการอาชีวศึกษาในประเทศไทย ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานประกอบการ ในการฝึกทักษะวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างครูในสถานศึกษากับครูฝึกในสถานประกอบการ ซึ่งการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้เน้นการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสำคัญ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา มาตรา 8 (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา, 2551)  ทั้งเพื่อต้องการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ (Knowledge) มีทักษะวิชาชีพ (Skill)  และเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute) หรือมีทัศนคติที่ดี (Attitude) ต่อวิชาชีพ เพื่อผลิตคนดีออกสู่สังคม และตรงความต้องการของสถานประกอบการ

เอกสารฉบับเต็ม

หมายเลขบันทึก: 500574เขียนเมื่อ 29 สิงหาคม 2012 14:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 สิงหาคม 2012 14:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี