ดร. ปาณเดชา (พิศณุ) ทองเลิศ


รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิศษ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Username
thonglert
สมาชิกเลขที่
2755
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เริ่ม รับราชการ 21 พฤษภาคม 2524

เกษียณ 30 กันบายน 2561

อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เงินเดือน 2,375 บาท

อาจารย์ 3 ระดับ 8 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ศึกษานิเทศก์ 8 (ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

การศึกษา

ปริญญตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขา พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา : 2524

ปริญญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร : 2545

ปริญญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร : 2555

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี