ผัสสะที่ปลอดภัย

อายตนะหก

 

      เดินเข้าพงเหยียบเต่าอยู่ในป่า      อนิจจาเจ้าเต่าไม่ต่อสู้

กลับหดหัวในกระดองให้เราดู            ทำให้รู้ผัสสะที่ปลอดภัย

     อายตนะทั้งหกต้องควบคุม          คิดสุขุมด้วยวิชาจิตผ่องใส

คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ                     รู้เท่าทันว่องไวเกิดปัญญา

     ผัสสะด้วยอวิชชาใจก็ทุกข์          บ้างก็สุขด้วยอารมณ์ปรารถนา

จงปล่อยวางตามครรลองของวิชา       สิ่งล้ำค่าที่ทุกคนฝึกได้เอง

                                                   ผู้ประพันธ์อรัญน้อย

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกสารประกอบการสอนความเห็น (0)