ถืออยู่

ถืออยู่

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

          เพราะถืออยู่จึงหนัก จะวางก็ไม่กล้า กลัวคนอื่นชิงเอาไป แม้ถืออยู่ยังจะแย่ง จะวางได้อย่างไร

          สิ่งที่ถือคงมีค่า มีราคามากมายนัก ถือไว้ก็ลำบาก แต่วางก็กลัวหาย ทุกข์ทั้งกายและทุกข์ทั้งใจ

          ถือไว้อย่างนั้นเถิด ถ้ายังคิดว่ามีค่า สิ่งนั้นมีราคา ทนทุกข์ไปอย่าได้วาง

          รศ.พงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารความเห็น (0)