กล้าๆกลัวๆ

กล้าๆกลัวๆ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

         กล้าๆกลัวๆ เป็นวลีที่พูดและได้ยินบ่อยๆ เป็นวลีบ่งบอกความไม่มั่นใจ ความลังเล

         ที่เป็นเช่นนี้เพราะขาดข้อมูล ขาดข้อเท็จจริง ขาดความรู้ ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจได้ จึงพะวักพะวง

         ผู้บริหารจะไม่กล้าๆกลัวๆ หากมีทีมงานที่ดี ช่วยจัดหาข้อมูล หาข้อเท็จจริง ได้อย่างรวดเร็วทันการณ์

         อย่าบริหารงานโดยลำพัง เพราะมีแต่พังกับพัง

         รศ.พงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารความเห็น (0)