ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัิติการโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2555

การอบรมครั้งนี้  ซ้อนกับการอบรมเมื่อวานนี้  วันนี้จึงเป็นวันที่สองของผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่นๆ แต่สำหรับครูอ้อย  เป็นวันแรก  ที่ TWIN TOWERS HOTEL....16-18 สิงหาคม 2555

*****

กิจกรรมการอบรมของครูอ้อยในวันนี้  ต้องมีการทดสอบก่อนเรียน  เนื้อหาที่ทราบมาก็คือ  เรื่อง  การบูรณาการ  หลักการใช้ภาษาไทย  วรรณคดีไทย  การใช้สื่อและการบูรณาการ  การวัดและการประเมินผล  การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน และครูภาษาไทยกับอาเซียน

*****

อ่านดูแล้ว  ก็เรื่องที่เราชาวครูปฏิบัติกันอยู่แล้วล่ะ  มาคราวนี้ก็เหมือนมา Brush on ให้ทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

*****

ครูอ้อยจะค่อนข้างรับบทบาทหนักให้สมองคือ การทดสอบก่อนเรียนและขอสอบทดสอบหลังเรียน  เพราะ สี่โมงเย็นต้องไปขึ้นรถไปไชยา สุราษฎร์ธานี  ต่อไป

*****

ดังนั้น  วันนี้ล่ะ  จะแน่นหนามากกับความรู้เพราะถูกทดสอบทั้งสองอย่างในเวลากระชั้นชิด....ก็ต้องสู้สู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนาความเห็น (0)