ลองคิดตาม

Fareeda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คิดตาม

วันนี้พอมีเวลาว่าง เลยมานั่งศึกษาจากรูปดังกล่าว ทำให้สามารถเข้าใจในกระบวนการเข้าถึงนวัตกรรมได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น

เริ่มจาก ความคิดที่ต้องการศึกษาวิจัยค้นคว้า โดยต้องมีความสนใจจริงเพื่อก่อให้เกิดความรู้ที่ใหม่และมีประโยชน์ โดยการเตรียมความพร้อมศึกษาหาข้อมูล เตรียมองค์ความรู้ที่มีประโยชน์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการศึกษา มีการทดลองผิดลองถูกในกระบวนการค้นคว้าหาคำตอบตามที่ได้คาดการณ์ไว้ และเมื่อสามารถตอบโจทย์ได้ตามที่ต้องการ ตรงกับสิ่งที่ต้องการและมีประโยชน์ นั่นแหละคือผลจากกระบวนการเข้าถึงนวัตกรรม....นั้นเองค่ะ (สั้นๆแต่ได้ใจความ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มี -tion ตั้ง ๖ คำ ;)...