พัฒนาเครือข่ายครูสอนดีจังหวัดน่าน 6-8 กรกฎาคม 2555


วิถีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL นั้น ไม่ได้เหมาะกับโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือว่าจะเป็นโรงเรียนที่จำนวนครูน้อยๆ นักเรียนน้อยๆ และก็จะไม่เหมาะกับโรงเรียนไหนเลยทั้งนั้น จะเหมาะและใช้ได้เฉพาะกับโรงเรียนที่พร้อมและต้องการจะนำแนวคิดเรื่องนี้ไปทดลองทำและปฏิบัติในทันทีเท่านั้น

พัฒนาเครือข่ายครูสอนดีจังหวัดน่าน 6-8 กรกฎาคม 2555

เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาร่วมพบปะกับครูสอนดีในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นจังหวัด หนึ่งในสิบที่มีกระบวนการคัดเลือกครูสอนดีที่ยอดเยี่ยม โดยมีผอ.สมเด็จ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก สิ่งแรกที่สมกับการที่จังหวัดน่านได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดดีเด่นเนื่องจาก ได้รับการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมจากทางอบจ.น่าน ตลอดสามวันของการทำกิจกรรม ท่าน รองปลัด อบจ. และ ผอ.กองการศึกษาได้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจครูสอนดีของจังหวัดน่านตลอด

กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้นอกจากมี ผอ.สมเด็จเป็น หัวเรือใหญ่แล้ว ยังมีคุณครูแกนนำ ที่ร่วมกันทำงานอีกหลายท่านนำโดย คุณครูเอมอร และ คุณครูอริสรา ซึ่งเป็นทีมงานที่เข้มแข็งและ ยังทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงในการทำกิจกรรมให้กับครูสอนดีในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมในวันแรก นั้นเป็นการพูดคุยและเตรียมพร้อมให้คุณครูแกนนำมีความรู้จักกับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของครู และเห็นรูปแบบและเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอีก สองวัน โดยมีคุณครูแกนนำเข้าร่วมพูดคุยในวันแรกจำนวน 13 ท่าน ทำให้บรรยากาศการพูดคุยเป้นไปอย่างสนุกสนาน มีการถามตอบพูดคุยลงรายละเอียดได้ค่อนข้างมาก และทำให้ผู้จัดกระบวนการมีความเชื่อมั่นในฝีมือการชวนพูดชวนคุยของครูแกนนำที่จะร่วมกันพาครูสอนดีจังหวัดน่านมาเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆเหล่านี้ได้

การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ก็จะไม่เน้นการบรรยายที่มอบ หรือส่งผ่านความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโดยตรง แต่จะเป็นกระบวนการที่ชวนคิดชวนคุย เพื่อสร้างความเข้าใจและให้คุณครูที่เข้าร่วมได้เกิดแนวคิดและเห็นแนวทางที่จะนำเรื่องนี้ไปสู่การปฏิบัติให้ได้ ซึ่งได้เสียงสะท้อนในครั้งแรกๆ ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แปลกและไม่คุ้นเคย เนื่องจาก ถ้าคุณครูไปเข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนั่งฟังบรรยาย ไม่ได้มีการให้ทำกิจกรรมและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  แต่จากการทำกิจกรรมทั้งสองวัน คุณครูส่วนใหย่เกือบทั้งหมดก็อยู่ร่วมกิจกรรม ขาดไปเพียงไม่กี่ท่าน ที่ติดภารกิจสำคัญจริงๆ ดังนั้น ตลอดการทำกิจกรรมสองวัน ความสำเร็จจึงอยู่ที่การที่คุณครูแกนนำ 13 ท่านได้ช่วยกันพาคุณครูสอนดีจังหวัดน่านอีก ประมาณ 60 ท่านผ่านกระบวนการและทำให้เกิดความเข้าใจด้วยตนเองได้

นอกจากเป็นการเรียนรู้เรื่องใหม่แล้วกระบวนการเรียนรู้ยังแปลกและไม่ค่อยคุ้นเคย ย่อมเป็นธรรมดาที่คุณครูสอนดีที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เกิดความกังวลใจ และไม่เชื่อมั่นว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ในวิถีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL นั้นจะช่วยให้เด็กได้ความรู้ จริง อีกทั้งยังไม่มั่นใจว่าหากทำตามแนวทางนี้แล้วผลการสอบวัดผลต่างๆเช่น O-Net , A-Net, NT และ PISA จะสอบผ่านหรือไม่

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณครูส่วนใหญ่มีความกังวลในค่อนข้างมาก เพราได้รับคำสั่งและแรงกดดันมาจาก ผอ.โรงเรียน และผอ.โรงเรียนก็ได้รับแรงกดดันมาจาก เขตพื้นที่ และเขตพื้นที่เองก็ได้รับคำสั่งและแรงกดดันมาจากทาง ส่วนกลาง จึงไม่แปลกที่ภาระทุกอย่างจึงมาตกอยู่ที่ครูน้อยๆที่อยู่กับเด็ก ทำให้เกิดกระแส เน้นผลสอบมากกว่าการเรียนรู้ของเด็ก บางโรงเรียนถึงกับต้องมีการจัดติวเด็กเพื่อหวังให้คะแนนการสอบเพิ่มสูงขึ้น

ทำให้เมื่อเปิดโอกาสให้คุณครูได้ซักถามเพื่อคลายข้อสงสัยทำให้มีหลายคำถามในประเด็นนี้ที่แสดงว่าคุณครูห่วงผลคะแนนการสอบมากกว่าการเรียนรู้ของเด็ก

อีกส่วนหนึ่งมีการแสดงความคิดเห็นว่าการที่จะนำกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL มาใช้ต้องทำให้เป็นนโยบายมาจากกระทรวง เขตพื้นที่บ้าง และที่สำคัญคือผู้บริหารต้องเอาด้วยกับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL นี้ อันนี้เป็นคามเห็นของครูน้อย ทำให้หวนย้อนคิดถึงตอนที่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับผู้บริหารหลายท่าน ผู้บริหารมักบอกว่าเป็นเรื่องของครูน้อยที่จะต้องดำเนินการ อย่างไรก็ตามปัญหานี้ที่น่านไม่น่าเป็นห่วงเพราะ ท่านประธานคัดเลือกครูสอนดีจังหวัดน่าน ท่าน ผอ.สมเด็จบอกกับที่ประชุมว่า ท่านจะขอเป็นธุระจัดการเรื่องนี้ให้ผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดน่านเข้าใจเอง

ทำให้ผมคิดและเข้าใจว่า จริงๆแล้ววิถีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL นั้น ไม่ได้เหมาะกับโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือว่าจะเป็นโรงเรียนที่จำนวนครูน้อยๆ นักเรียนน้อยๆ และก็จะไม่เหมาะกับโรงเรียนไหนเลยทั้งนั้น จะเหมาะและใช้ได้เฉพาะกับโรงเรียนที่พร้อมและต้องการจะนำแนวคิดเรื่องนี้ไปทดลองทำและปฏิบัติในทันทีเท่านั้น  

 ชมรูปภาพกิจกรรมได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.477152818979862.121568.203103403051473&type=1

8 กค 2555
บนเครื่องบินสายการบิน นกแอร์มินิ จากน่าน-ดอนเมือง 

 

หมายเลขบันทึก: 494132เขียนเมื่อ 9 กรกฎาคม 2012 10:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 กรกฎาคม 2012 13:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
  • ตื่นเต้นเจอบันทึกอาจารย์เอ็ม
  • หายไป  2 ปีเลย

มาเชียร์ อ้าวความคิดเห็นหายไป แป่วๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี