การขอจดทะเบียนโดเมน

  Contact

การขอจดทะเบียนโดเมนต้องเข้าไปจะทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อโดเมนที่ขอจดนั้นไม่สามารถซ้ำกับชื่อที่มีอยู่เดิม เราสามารถตรวจสอบได้ว่ามีชื่อโดเมนนั้นๆ หรือยังได้จากหน่วยงานที่เราจะเข้าไปจดทะเบียน  การขอจดทะเบียนโดเมน มี 2 วิธี ด้วยกัน คือ
  1. การขอจดะเบียนให้เป็นโดเมนสากล (. com .edu .int .org .net ) ต้องขอจดทะเบียนกับ www.networksolution.com ซึ่งเดิม คือ www.internic.net
  2. การขอทดทะเบียนที่ลงท้ายด้วย . th (Thailand)ต้องจดทะเบียนกับ www.thnic.net2. การขอทดทะเบียนที่ลงท้ายด้วย .th (Thailand)ต้องจดทะเบียนกับ www.thnic.net2. การขอทดทะเบียนที่ลงท้ายด้วย .th (Thailand)ต้องจดทะเบียนกับ www.thnic.net2. การขอทดทะเบียนที่ลงท้ายด้วย .th (Thailand)ต้องจดทะเบียนกับ www.thnic.netvvv
โดเมนเนมที่ลงท้าย ด้วย . th ประกอบด้วย .ac.th ย่อมาจาก Academic Thailand สำหรับสถานศึกษาในประเทศไทย.co.th ย่อมาจาก Company Thailand สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจในประเทศไทย.go.th ย่อมาจาก Government Thailand สำหรับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล.net.th ย่อมาจาก Network Thailand สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจด้านเครือข่าย.or.th ย่อมาจาก Organization Thailand สำหรับหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร.in.th ย่อมาจาก Individual Thailand สำหรับของบุคคลทั่วๆ ไป

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In เรื่องราวสาระน่ารู้หลายๆอย่างอยู่ในนี้

Post ID: 49306, Created: , Updated, 2012-02-11 15:51:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #it#ima#rsu

Recent Posts 

Comments (0)