ชวนคิด ชวนดู ชวนรู้ เรื่องงาน : ถอดบทเรียน KM (4) เรียนรู้ก้าวสู่บ้านใหม่ : บทบาทภาระหน้าที่และการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่

มองให้กว้าง คิดให้ไกล ไปให้ถึง พวกที่ยืนเขย่งเท้ายืนได้ไม่นาน พวกที่อวดตัวเองอยู่ได้ไม่นาน

จากโครงการเสวนา "เรียนรู้ก้่าวสู่บ้านใหม่ : บทบาทภาระหน้าที่และการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ 


ซึ่งได้รับเกียรติจากอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ภก.นิพนธ์  ตุวานนท์  มาบรรยายให้น้อง ๆ ซึ่งเป็นพนักงานใหม่ในหัวข้อดังกล่าว  ซึ่ง ดร.นิพนธ์ฯ ท่านได้มีเมตตาต่อคณะฯ  และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของคณะฯ มาโดยตลอด แม้ท่านจะหมดวาระอธิการบดี  และลาออกจากการเป็นอาจารย์สอนที่คณะฯ เนื่องจากสุขภาพท่านก็ตาม  ในวันดังกล่าวท่านได้บรรยายและให้ข้อคิดแก่น้อง ๆ ที่เป็นบุคลากรใหม่ ซึ่งผู้เขียนได้ทำการถอดบทเรียน  เพื่อเล่าสู่เพื่อน ๆ และเป็นวิทยาทานต่อไป


ท่านอาจารย์ได้บอกว่า  สิ่งที่น้องใหม่ต้องรู้ เมื่อได้เข้ามาอยู่ในองค์กรคือ

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย และโครงสร้างของคณะฯ ของมหาวิทยาลัย (วิสัยทัศน์-- เป็นสิ่งที่ต้องทำได้-- ต้องเปลี่ยนแปลงทุก 5 ปี ทุกคนต้องมีส่วนร่วม)
 • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย ขององค์กร และต้องปฏิบัติตาม
 • บทบาทภาระหน้าที่และจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน

การเข้ามาอยู่ในคณะ/หน่วยงาน  ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  และภายใน 6 เดือน ต้องเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรมองค์กร  และเรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่ตัวเอง ต้องทำ  ควรทำ  และ ไม่ควรทำ

 

การมีวินัย เป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน  เราต้องทราบ กฎ ระเบียบมหาวิทยาลัย เช่น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารบุคคล  ข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน  ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ข้อบังคับว่าด้วยการประเมิน อุทรณ์ และการพัฒนา  เป็นต้น  ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อตัวเองทั้งสิ้น

 

นอกจากนั้น อาจารย์ยังได้ให้ข้อคิดเรื่องการพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน

 

การพัฒนาตนเอง/การพัฒนางาน

 • การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้อง

 • เรียนรู้ในงาน

 • เรียนรู้ในความเคลื่อนไหวของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก

 

ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 • ดีต่อผู้ร่วมงาน

 • ดีต่อบุคคลภายนอก 

 • มีปิยะวาจา พูดจาอ่อนน้อมถ่อมตน

 

การทำงานในองค์กรต้องมีระดับชั้น

 • ต้องให้ความเคารพผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

 • ระบบอาวุโสเป็นสิ่งที่คู่กับสังคมไทย

 • ระบบอาวุโสไม่ได้ปิดกั้นความก้าวหน้า


ต้องซื่อสัตย์ สุจริต มีศีลธรรมจรรยา 

ต้องรัก ซื่อสัตย์ภักดีต่อองค์กร

 

อาจารย์ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี  แต่งกายสุภาพ ไม่รองเท้าแตะ  ทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่เด็กนักศึกษาให้ความเคารพ

 

 • ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี

 • ต้องเคารพยกย่อง ชมเชยผู้อื่นในโอกาสเหมาะสม

 • ไม่ใช้คำเยาะเย้ยถากถาง

 • ไม่สบถโต้เถียง

 

ไม่วิจารณ์องค์กรเชิงลบ

ไม่วิจารย์นโยบายขององค์กร  เพราะทุกคนมีส่วนร่วม  "เราต้องมีอุดมการณ์"

 

จงทำงานอย่างมีความสุข  ปล่อยอารมณ์ที่รำคาญใจ หงุดหงิดใจ ปล่อยวาง ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ขี้หงุดหงิด เจ้าอารมณ์

 

ให้ร่วมใจพัฒนาเภสัชให้ไปสู่องค์กรที่มีเกียรติ เชื่อถือ มีชื่อเสียง ไว้วางใจของประชาชน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ (world Class University)

 

จากการเรียนรู้ในวันดังกล่าว  อาจารย์ได้ถ่ายถอดความเป็นครู ถ่ายทอดบทเรียนในการเป็นผู้บริหาร ที่เป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร

 

กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sompornpcmuความเห็น (3)

โอมายก้อด. ประยุกต์ไปใช้ได้กับวาระน้องใหม่เกินหกเดือนมาได้นิ้ดนิดแล้ว วันนี้ปวดหัวตุบๆกับกิจการบริหารงานคนและคนคนคนค่ะน้าอึ่ง

น้าต๋อยคะ การบริหารงาน บริหารคน ทำให้เราได้เรียนรู้การเป็นคนที่ตัวเล็กลง และการย้อนกลับมาดูตัวเองค่ะ

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้มาอ่านบันทึกหลายวัน. ตามอ่านย้อนหลังไม่ทันเลย 

คิดถึงนะคะ^^

หมายเลขบันทึก

492519

เขียน

26 Jun 2012 @ 16:11
()

แก้ไข

28 Jun 2012 @ 21:16
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 9, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก