นวัตกรรมคืออะไร

นิลรัตน์

นวัตกรรมคืออะไร

ความหมาย องค์ประกอบและขั้นตอนของนวัตกรรม

คำว่านวัตกรรมมาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Innovation” โดยมีรูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว +อตต+กรรม  ทั้งนี้ คำว่า นว แปลว่า ใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเอง และกรรมแปลว่าการกระทำ เมื่อรวมเป็นคำว่านวัตกรรม ตามรากศัพท์หมายถึง การกระทำที่ใหม่ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับคำนิยามของ       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรมคือ      “ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”

          ดังนั้นน่าจะสรุปได้ว่า นวัตตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่กระทำซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์  สิ่งใหม่ในที่นี้อาจจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด หรือกระบวนการ  ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา

          องค์ประกอบของนวัตกรรม   ประกอบด้วย

1.ความใหม่ ใหม่ในที่นี้คือ สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดทำมาก่อน  เคยทำมาแล้วในอดึตแต่นำมารื้อฟื้นใหม่ หรือเป็นสิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม

2.ใช้ความรู้หรือความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา   นวัตกรรมต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนา ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบ หรือการทำซ้ำ

3.มีประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้ ถ้าในทางธุรกิจต้องมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม

4.นวัตกรรมมีโอกาสในการพัฒนาต่อได้

ชั้นตอนของนวัตกรรม  

1.การคิดค้น (Invention)  เป็นการยกร่างนวัตกรรมประกอบด้วยการศึกษาเอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวกับนวัตกรรม การกำหนดโครงสร้างรูปแบบของนวัตกรรม

2.การพัฒนา ( Development)  เป็นขั้นตอนการลงมือสร้างนวัตกรรมตามที่ยกร่างไว้ การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมและการปรับปรุงแก้ไข

3.ขั้นนำไปใช้จริง(Implement) เป็นขั้นที่มีความแตกต่างจากที่เคยปฏิบัติเดิมมา ในขั้นตอนนี้รวมถึงขั้นการทดลองใช้นวัตกรรม และการประเมินผลการใช้นวัตกรรม

4.ขั้นเผยแพร่ ( Promotion) เป็นขั้นของการเผยแพร่ การนำเสนอ หรือการจำหน่าย

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฏี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม

หมายเลขบันทึก: 492060, เขียน: 22 Jun 2012 @ 14:03 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 14:35 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

ตามรอยนวัตกรรม หาความรู้จากบันทึกอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

นันท์
IP: xxx.67.165.156
เขียนเมื่อ 

เครื่องมือที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย. แต่ไทยซื้อมาใช้เป็นครั้งแรก. จัดว่าเป็นนวตกรรมหรือไม่

นิสิต
IP: xxx.77.209.80
เขียนเมื่อ 

หากเครื่องมือนั้นมีความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศแล้วถึงไทยจะนำเข้ามาครั้งแรกก็ไม่ถือเป็นนวัตกรรมแล้วครับ นั่นคือเทคโนโลยี นวัตกรรมคือสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายครับ หากนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว เราเรียกว่า "เทคโนโลยีครับ

tik
IP: xxx.173.68.161
เขียนเมื่อ 

 เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วใช้ได้ดีในสังคมอื่นหรือประเทศอื่น แล้วนำมาใช้ในอีกสังคมหนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่ง

เปนนวัตกรรมใช่ไหมคะ

เรือง​สิทธิ์​ ไพร​แสน​
IP: xxx.158.165.153
เขียนเมื่อ 

“ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”ถ้าทั้งหมดนี้คือนวตกรรม ผมพบนวตกรรมใหม่ "ธุรกิจที่โลกยังไม่รู้จัก" ผมต้องการความช่วยเหลือที่จะเข้าใจ