Action to Learn 06-09-2006: นัดคณะทำงานตรวจประเมินฯ ซักซ้อมก่อนออกตรวจ

ชายขอบ
วันพุธที่ 6 กันยายน 2549

     วันนี้วันพุธที่ 6 กันยายน 2549 มีกิจกรรมสำคัญ คือ...

  • • ช่วงเช้าเข้าที่ทำงาน เพื่อเตรียมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินหน่วยบริการระดับจังหวัด ผมเป็นคณะทำงานฝ่ายเลขาฯ โดยมีนาฏเป็นเจ้าของเรื่อง นาฎนำเอกสารสรุปผลการประเมินตนเองของแต่ละ CUP ที่เตรียมไว้มาให้ดู ขาดไป 3 แห่งทียังไม่ส่งเข้ามา เราวางแผนร่วมกันในการสรุปเอกสารเหล่านี้ลงเป็นแผ่นเดียว จะได้ประหยัดค่าถ่ายเอกสาร และการใช้กระดาษลง และก็ได้รูปแบบที่ลงตัว โดยใส่เฉพาะช่องคะแนนสรุป และหมายเหตุข้อที่ประเมินไม่ผ่านไว้ เพราะสามารถดูรายละเอียดได้จากต้นฉบับ และหากคณะทำงานสงสัยฝ่านเลขาฯ ก็จะเปิดต้นฉบับให้ดูเป็นประเด็น ๆ ไป
  • • ช่วง 11 โมง พี่แป้ง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานประเมินผล กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ได้มาขอคำปรึกษาเรื่องการเลือกกลุ่มตัวอย่าง พี่แป้งทำวิจัยในงานประจำ หรือที่ใหม่ ๆ ก็เรียกกันว่า R2R เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพของประชาชน จว.พัทลุง (Health Status) พี่แหมวร่วมแจมด้วย คุยกันในหลายประเด็นเพื่อการทำวิจัยจะเชื่อมโยงกันไปในหลาย ๆ ส่วน เมื่อทบทวนจากแบบสอบถามที่พี่เขานำมาให้ดูแล้ว ก็เห็นว่าควรจะได้มีการปรับประเด็นการเก็บรวบรวมข้อมูล (เทคนิควิธี) ซึ่งต้องมีความพิเศษที่จะทำให้ผู้ให้ข้อมูลไม่เบื่อ เพราะแบบสอบถามยาวมาก (28 หน้า) การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในภาคสนาม การวิเคราะห์/แปลผล และเลยไปถึงการที่จะนำมานำเสนออย่างไร ผมยังนึกชมอยู่เลยว่า งานวิจัยชิ้นนี้จะนำข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถใช้ในการวางแผนเพื่อบริหารจัดการการจัดบริการสธารณสุขของจังหวัดได้เป็นอย่างดีทีเดียว รอลุ้นได้เลย เพราะจะสำเร็จลงในประมาณปลายเดือนตุลาคม 2549 นี้
  • • บ่ายโมงครึ่งก็เริ่มประชุมคณะทำงานตรวจประเมินหน่วยบริการระดับจังหวัด มีภาคประชาชนมาร่วม 2 ท่าน คือ พี่สมพงษ์ เหมียนย่อง (แกนนำคุณอำนวย อสม.) และพี่สำเริง สุดสวาท พี่แหมวอยู่ในช่วงแรก แต่ได้ขอตัวไปประชุมเพื่อสอบสวนกรณีทุจริตฯ ที่ท่านเป็นคณะกรรมการสอบสวนอยู่ ซึ่งนัดเยื้อง ๆ กันอยู่ห่างกัน 1 ชม. ผมได้เดินเรื่องให้ต่อ ที่ประชุมก็ดำเนินการประชุมกันไปอย่างไม่มีปัญญาอะไรมากนัก จากนั้นก็ได้นัดแนะและซักซ้อมในประเด็นวัน เวลา และรูปแบบการประเมิน ซึ่งจะเน้นการไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ หากส่วนขาด/เกิน สร้างเครือข่ายการแชร์ทรัพยากรกันในภายหลัง พูดง่าย ๆ ก็คือเราจะเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐาน
  • • ประชุมกันเสร็จตอนบ่าย 3 โมง ครึ่ง กลับมาที่โต๊ะทำงานพี่แป้งก็เอาแบบสอบถามมาให้ดูความตรงด้านเนื้อหาให้ (Content Validity) โดยจะมารับกลับวันจันทร์หน้า ผมรีบดูให้เลยตอนนั้น ใช้เวลาไปถึง 5 โมงครึ่ง ด้วยความเต้นเต้น (ผื้อ) อยากเห็นงานวิจัยชิ้นนี้ และอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้งานวิจัยสำเร็จได้เร็วขึ้น ไม่ต้องผิดแผน
  • • ก่อนกลับ ผมได้นั่งตอบ E-Mail ที่มีคนสอบถามเข้ามาทั้งทางหน้า Blog และ โดยตรง เรื่องโครงการส่งเสริมนวัตกรรมบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ รวมถึงเรื่องการออกแบบเวทีชุมนุม Bloggers ของ GotoKnow.Org ในงาน KM Forum #3 กับอาจารย์ ดร.จันทวรรณ และการนัด ลปรร.กับ พญ.ลัดดา เรื่อง R2R ในงานส่งเสริมและป้องกันโรค ที่จะมีขึ้นประมาณเดือนตุลาคม 2549
  • • กลับถึงที่พัก ก็ลงมือทบทวนแนวทางการทำเวทีฯ “ครอบครัวเข้มแข็ง จว.พัทลุง” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7-8 กันยายน 2549 (พรุ่งนี้) ที่ ค่ายลูกเสือฯ ตำบลลำปำ เพื่อเตรียมพร้อมในการไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ คือได้ Mapping และ RoadMap

“ความไว้วางใจกันในงานที่รับผิดชอบ เป็นบ่อเกิดแรก ๆ ของการพัฒนาคุณภาพงาน”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#diary#บันทึกประจำวัน

หมายเลขบันทึก: 49204, เขียน: 09 Sep 2006 @ 17:21 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)