ความทรงจำ...ตั้งใจจะเก็บภาพ เก่าๆ ของบุคคลอันเป็นที่รักของเราไว้ในนี้