ออกแบบขีดพนักงานราชการ, ตกเบิก 38 ค.(2), คะแนนอบรมครูอาสาฯรายคน, Download แผนการสอน, จบ ม.6 ใน 8 เดือน, สำเนามีตราครุฑ ?, พนักงานราชการลากิจ, ตกวิชาเลือก, สอบชายแดนใต้

ออกแบบอินทรธนูเครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการขึ้นมาใหม่เลย, มิ.ย.55 จะยังไม่เทียบระดับแบบ จบ ม.6 ใน 8 เดือน, สำเนาหนังสือราชการจะมีตราครุฑหรือไม่ก็ได้, จังหวัดสามารถเบิกเงินตกเบิกฐานเงินเดือนใหม่ให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ได้แล้ว, เชิญ Download แผนจัดการเรียนรู้ ม.ปลาย

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 21 พ.ค.55  คุณสุรพงษ์ ครูอาสาฯ ศฝช.ชุมพร  ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  พนักงานราชการมีสิทธิ์ลากิจได้ไหม (โดยได้รับค่าตอบแทนปกติ)

             ผมตอบว่า   พนักงานราชการลากิจโดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา ได้ปีละไม่เกิน 10 วัน  ดูระเบียบได้ที่  http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/804/903/original_use.pdf

 

         2. วันที่ 22 พ.ค.55  คุณ wasana tanapong ถามผมทางอีเมล์ว่า  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเลือกแล้วไม่มาสอบ  ในภาคเรียนต่อๆไปจำเป็นจะต้องลงทะเบียนในรายวิชาที่ขาดสอบทุกวิชาหรือไม่  หรือว่าสามารถเลือกลงรายวิชาใดก็ได้ให้ครบตามโครงสร้าง  (โดยไม่สนใจรายวิชาที่ขาดสอบ)

             ผมตอบว่า   เปลี่ยนไปเรียนวิชาอื่นก็ได้  รายวิชาเลือก ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในรายวิชาที่เคยขาดสอบหรือได้ศูนย์  สามารถเลือกลงรายวิชาใดก็ได้ให้ครบตามโครงสร้าง

 

         3. วันที่ 22-25 พ.ค.55  ผมไปเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำผังข้อสอบ ( Test Blueprint ) ตามโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ  ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ   เป็นการจัดทำเฉพาะผังข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้ง 9 วิชา   ส่วนการออกข้อสอบภาคทฤษฎีตามผังนั้น จะใช้วิธีจ้างออกข้อสอบ
             เดิมคิดว่าสื่อหนังสือทั้ง 9 วิชา ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์เพราะมีเวลาน้อย ก็จะใช้ไปรุ่นหนึ่งก่อน แล้วค่อยปรับปรุงภายหลัง  แต่จากการนำหนังสือมาใช้ประกอบการจัดทำผังข้อสอบครั้งนี้ พบว่าหนังสือ 7 วิชา มีความสมบูรณ์เพียง 60 กว่า % เท่านั้น  ยังไม่สมควรนำไปใช้  จึงจะมีการจัดประชุมปรับปรุงพัฒนาสื่ออีกครั้ง ในช่วงปลายเดือน มิ.ย.55 ให้มีความสมบูรณ์ประมาณ 90 % ก่อน  ( ในเดือน มิ.ย.55 จะยังไม่เริ่มจัดเทียบระดับแบบ จบ ม.6 ใน 8 เดือน )

 

         4. วันที่ 25 พ.ค.55  คุณ “วิว” ถามผมในเว็บบล็อก gotoknow.org นี้ว่า  ได้รับแจ้งจาก สพป. และ สพม. ส่งหนังสือ สพฐ. เรื่องการตอบข้อหารือของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าพนักงานราชการไม่มีสิทธิ์ใส่ชุดสีกากีเพราะไม่ได้เป็นข้าราชการ และไม่สามารถแต่งกายแบบลูกจ้างประจำได้ โดยไม่สามารถใช้อินทรธนูลูกจ้างประจำ  อ่านแล้วไม่เข้าใจ ขอให้อธิบาย

             ผมตอบว่า   ผมเคยเขียนหลายปีแล้วว่า ผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ถ้าใส่เครื่องแบบ/เครื่องหมายของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ จะผิดกฎหมายอาญา  ( เครื่องแบบพนักงานราชการของกรมการปกครอง เสื้อจะเป็นสีขาว )  แต่ผมก็สู้กระแสของคน กศน.ไม่ได้
             เรื่องนี้ ท่าน ผอ.กจ. บอกผมในวันที่ 25 พ.ค.55 นี้ว่า จะออกแบบอินทรธนูสำหรับเครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการขึ้นมาใหม่เลย ให้มีเอกลักษณ์เป็นของพนักงานราชการโดยเฉพาะ  ( แต่ท่าน ผอ.กจ.บอกว่า เครื่องแบบสีกากีไม่เป็นไร )

  

 

         5. วันเดียวกัน ( 25 พ.ค. )  คุณอั๋น ถาวร ถามผมในเฟซบุ๊คกว่า   ที่ถูกระเบียบ สำเนาหนังสือราชการ มีตราครุฑไหม
             ผมตอบว่า   ในระเบียบสารบรรณไม่ได้กำหนดว่าสำเนาต้องมีตราครุฑ หรือห้ามมีตราครุฑ ฉะนั้นจะมีหรือไม่มีก็ไม่ผิด  แต่ปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์หนังสือราชการออกมาพร้อมกันทั้งฉบับจริงและสำเนาเหมือนกัน จึงมีตราครุฑในสำเนาด้วย

 

         6. วันเดียวกัน ( 25 พ.ค. )  ผมคุยกับส่วนกลาง   มีความคืบหน้าในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
             6.1  ข้าราชการที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. ( 2 ) เช่นบรรณารักษ์ และข้าราชการพลเรือน  เป็นกลุ่มแรกใน กศน. ที่ได้รับเงินตกเบิกตามฐานเงินเดือนใหม่  โดย คำสั่งปรับฐานเงินเดือนใหม่ ออกแล้วตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.55  ส่งให้ทุกจังหวัดถึงหมดแล้ว ( คำสั่งที่ 670/2555 )  แต่ละจังหวัดสามารถเบิกจ่ายเงินได้เลย ไม่ต้องรอให้กรมบัญชีกลางแม็ปปิ้งเงินเหมือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  จะได้เงินวันไหนก็อยู่ที่แต่ละจังหวัดแล้ว   ( ดูวิธีคำนวณเงินเดือนใหม่ตามคำสั่งที่ 670/2555 ได้ในข้อ 6. ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484069 )
                   ( ถ้าเป็นข้าราชการ กจ.กศน.จะเป็นผู้ออกคำสั่ง ส่วนพนักงานราชการ จังหวัดเป็นผู้ออกคำสั่ง ซึ่งแต่ละจังหวัดก็ออกคำสั่งปรับฐานเงินเดือนพนักงานราชการรวมกับค่าครองชีพเป็น 15,000 บาทแล้ว แต่ในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ คงต้องคอยให้กรมบัญชีกลางแม็ปปิ้งเงินเสร็จก่อน
                     สำหรับข้าราชการครู ยังไม่มีคำสั่งปรับฐานเงินเดือน เพราะต้องรอระเบียบกฎหมายใหม่ก่อน )

                   ในคำสั่งที่ 670/2555 นี้  ไม่ได้ระบุค่าครองชีพ  แต่สำหรับค่าครองชีพที่ให้รวมกับเงินเดือนเป็น 15,000 บาทนี้  กจ.บอกว่าจังหวัดสามารถคำนวณและเบิกจ่ายเงินได้เลย โดยนำ 15,000 ตั้ง ลบด้วยเงินเดือนใหม่ตามคำสั่งที่ 670/2555 ได้เท่าไรก็เป็นค่าครองชีพเท่านั้น  แต่ถ้ากลัวจะคำนวณผิดก็คอยคำสั่งค่าครองชีพจาก กจ.ก่อน  กจ.กำลังจะออกคำสั่ง 


             6.2  เคยมีผู้ถามผมว่า สมัครสอบเป็นข้าราชการประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. ( 2 ) เช่นตำแหน่งบรรณารักษ์ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้นานแล้ว เมื่อไรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   เรื่องนี้ที่จริงต้องรอเกณฑ์การสอบใหม่จาก ก.ค.ศ.ก่อน เหมือนกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ แต่ กจ.เห็นว่าภาคใต้ได้ประกาศรับสมัครและเริ่มรับสมัครไปก่อนแล้วจึงให้รับสมัครจนเสร็จ ไม่ได้ให้ชลอการรับสมัคร  อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ใหม่จาก ก.ค.ศ.ก่อนกำหนดขั้นตอนการสอบ ซึ่งบอกไม่ได้ว่า เมื่อไรจึงจะได้หลักเกณฑ์ใหม่จาก ก.ค.ศ.


             6.3  ค่าใช้จ่ายในการรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดสรรให้เบิกจ่ายแล้ว หมู่บ้านละ 300 บาท
                  
( เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ อาจเบิกตามระเบียบต่าง ๆ คือ
                     - การซื้อการจ้างตามระเบียบพัสดุ
                     - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามเกณฑ์ในระเบียบ
                     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามเกณฑ์ในระเบียบ )


             6.4  ดูคะแนนการอบรมครูอาสาฯ รุ่น 1 รายคน ได้ที่  http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/807/071/original_score.xlsx
                   ขอชื่นชมคนที่ได้คะแนนรวมสูงสุ
ดในรุ่น 1 คือ 97.50 จาก 100 คะแนน  มี 2 คน
                   - นายสุพจน์ รามณี  อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
                   - นายญาณทัด อ่องคำ  ข.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ


           
  6.5  วันที่ 26 พ.ค.55 ดร.รุ่งอรุณ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน เชิญชวนในเฟซบุ๊คผม ให้ download แผนการจัดการเรียนรู้แบบรายวิชาและแบบบูรณาการ ม.ปลาย ที่
http://203.146.15.33/0405-2/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=94

                   ถ้าเป็นระดับประถม คุณอาคม จันตะนี ครู กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ เชิญชวนในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ กศน.ต.บางโพธิ์เหนือ ที่
  http://www.bangphonua.com/index.php?mo=3&art=542137
                   ( ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ขอแผนฯได้จากสมาชิกกลุ่มบางคน เช่น "คุณนายลำดวน", "คุณสุมนจันทร์ วุฒิจันทร์" โดยแจ้งอีเมล์แอดเดรส )


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#พนักงานราชการ#เครื่องแบบ#ลา#จบ ม.6 ใน 8 เดือน

หมายเลขบันทึก: 489172, เขียน: 26 May 2012 @ 11:30 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:57 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 9, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

แวะมาอ่านข้อมูลดีๆค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูเอกชัย

  • คุณยายมาขอเรียนรู้ด้วยคนนะคะ
  • ขอบคุณข่าวสาร ข้อมูลดี ๆ มีประโยชน์กับคน กศน.มากค่ะ
  • รู้แจ้งชัดเจนเลยค่ะ อ.เอกชัย
หนึ่ง
IP: xxx.93.199.10
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอ.เอกชัยครับ เงินค่าตอบแทน(เงินเดือน)ครูศรชครูปวสแต่ละจังหวัดการเบิกจ่ายไม่เท่ากันหรือครับเพราะสิ้นเดือนนี้จังหวัด ก ได้9140 แต่จังหวัดของผมได้7940 หรืออยู่ที่งบอุดหนุนครับว่าได้ไม่เท่ากัน ขอขอบคุณครับ

  • ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆ ค่ะ
fasai
IP: xxx.93.154.33
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ มีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งที่ 670/55 หมคะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ดี ค่ะ

ตอบคุณหนึ่ง
         จังหวัดไหนได้ 9,140 บาทครับ ช่วยบอกหน่อยนะ อยากรู้
         เป็นไปได้ที่แต่ละจังหวัดจะจ่ายไม่เท่ากัน เพราะเบิกจากเงินอุดหนุนรายหัว และส่วนกลางจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้ตามจำนวนนักศึกษา ไม่ใช่จัดสรรตามจำนวนครู ( อัตราต่อหัว ปีนี้ยังเท่าปีที่แล้ว ปีหน้าจึงจะขึ้น ) ถ้าจังหวัดไหนมีนักศึกษามาก จะได้เงินอุดหนุนมาก และถ้ามีครูน้อยก็จะมีเงินจ่ายครูเดือนละ 9,140 บาท แต่ถ้าจังหวัดไหนมีครูมากนักศึกษาน้อยก็มีเงินจ่ายครูน้อย

ตอบคุณ fasai
         รายละเอียดคำสั่งที่ 670/55 มีอยู่ที่ทุกจังหวัดแล้วครับ ( หนามากมายหลายแผ่น ) ที่ผมไม่มี

 

 ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Blank Blank Blank Blank