ช่วง 6-8 ก.ย. 2549 นี้ มีงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 2 ที่ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส. มีทั้งการออกร้าน การนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งแบบ poster และ oral presentation

มีข้อสังเกตที่ว่า จากจำนวนโปสเตอร์ที่เห็นในงาน

น่าจะมากกว่านี้

หรือว่า หลายท่านให้ความสำคัญกับเวทีอื่นมากกว่า

มองข้ามเวทีใกล้ตัว

ถ้ามองเทียบกับเวทีการประชุมวิชาการอื่นๆ
- มมส วิจัย อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เพราะพึ่งจัดเป็นปีที่ 2
-มีความน่าสนใจในระดับรอง เมื่อเทียบกับเวทีอื่นๆ หรือเวทีระดับชาติ

อาจารย์ และนักวิจัยหลายท่าน จึงให้ความสำคัญกับเวทีระดับชาติมากกว่า

มีข่าวเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย สัปดาห์ก่อน อันดับของ มมส. ไม่ค่อยดีนัก

แล้วทำอย่างไร จะให้งานประชุมวิชาการ มมส วิจัย ครั้งต่อไป เป็นที่รู้จัก นักวิจัยให้ความสำคัญมากขึ้น ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้น


ทำยังไงหนอ ที่จะทำให้นักวิจัยใน มมส ส่งผลงานมาร่วมในงานี้มากขึ้น
มีคนพูดถึงมากขึ้น

น่าจะต้องวางกลยุทธ ในการเพิ่มปริมาณงานวิจัยที่นำเสนอในงานนี้ เพื่อสร้างบรรยากาศ ความคึกคักเพิ่มขึ้น

การเผยแพร่ผลงานจาก มมส วิจัย จะทำอย่างไรที่จะทำให้คนอื่นพูดถึงบ้าน ปรากฏเป็นข่าวในสื่ออื่นๆ ว่า ผลงานวิจัยเรื่องนี้ ที่ถูกนำเสนอในงาน มมส วิจัย.. มีข่าว มีรายละเอียดการสัมภาษณ์นักวิจัยจากงานนี้ ไปเผยแพร่ใน นสพ. หรือคอลัมภ์การศึกษาอื่นๆมีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งว่า เวบไซต์ของ มมส. ในหลายช่วงเวลา เข้าดูยาก

ถ้ามีการวางกลยุทธให้มีข่าวจาก มมส น่าสนใจ คนทั่วไปรู้เรื่อง และอยากส่งผลงานเข้ามาร่วมมากขึ้น ย่อมจะทำให้เกิดความเชื่อถือต่อ มมส เพิ่มขึ้น
อันดับมหาวิทยาลัย ขยับสูงขึ้น

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ก่อนที่คนอื่นจะเชื่อมั่นในตัวของเรา
เราจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวของเราเองก่อน