สวดมนต์ทำวัตรเช้า-ค่ำ แปล

นมัสการกราบเรียน กราบเรียน เรียนเชิญ ท่านสาธุชน ฟังเสียง "สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล" โดยท่านพระอาจารย์อุรุบัติ จรณธัมโม

กราบขอบพระคุณต้นฉบับจาก ชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ, www.wednesdaythamma.com - กราบนมัสการ กราบเรียน เรียนเชิญฟังธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ชมรมฯ - โทร. 02-308-0189 - ยินดีให้ท่านนำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ใช้เพื่อการค้า

เชิญฟังธรรมได้ที่ > www.wednesdaythamma.com

(เสียงสวดมนต์ นำไปเปิดฟัง ให้คนเจ็บไข้ได้ป่่วย หรือประสบเคราะห์เหตุเภทภัยฟัง เพื่อบรรเทาทุกข์ โศก โรค ภัยได้ เป็นอุปนิสัยต่อมงคลธรรรมประการต่างๆ อันเป็นความสุข ความเจริญ การได้เกิดในที่อันสมควร (ปฏิรูปเทส)

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกๆ ท่าน - เรียนมาด้วยความเคารพ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (0)