The Japan Foundation Japanese-Language Institute Urawa : ตอนที่ 2 Short-Term Training Program for Foreign Teachers of the Japanese Language

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการอบรมครั้งนี้ฯ มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมฯ และวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยน-เรียนรู้การสอนภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อนครูผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งการทัศนศึกษา

ผู้เขียนเป็น 1 ใน 7  ของผู้รับทุนเต็มจำนวนจากประเทศไทย  โครงการ "Short-Term Training Program for Foreign Teachers of the Japanese Language  " ณ ศูนย์ภาษามูลนิธิญี่ปุ่นอุระวะ  ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระยะเวลา 57 วัน   รวมกับผู้เข้าร่วมโครงการอีก 38 คนจาก 13 ประเทศ คือ  อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกา  ไต้หวัน  มองโกเลีย  อุซเบนิสถาน  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  เวียดนาม รัสเซีย  ออสเตรเลีย และประเทศไทย

       

                                                 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากประเทศไทย


วันที่สองของการเดินทางมาถึง  มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อมูล กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น  การชมซูโม่  การแต่งชุดกิโมโน  การเขียนพู่กัน  การวาดภาพ  การพาไปทัศนศึกษา ฯลฯ และซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏ-ระเบียบ รวมทั้งแนะนำสถานที่ ฯ 

         

                                             ฝ่ายบริหารและคณาจารย์ในโครงการฯ

                                                        ฝ่ายบริหารและคณาจารย์

หลังจากที่ฝ่ายบริหารและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ  และฝากให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาวิถีชีวิตของสังคมชาวญี่ปุ่น ทั้งจากชีวิตจริงและติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์  และหาโอกาสไปพูดคุยกับเด็กมัธยมฯ เพื่อจะได้นำประสบการณ์เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้นักเรียนของตนฟัง  มีการถ่ายภาพหมู่ที่สนามข้างอาคาร 

                                                      แนะนำตนเองเป็นภาษาญี่ปุ่น                                        Suica บัตรเงินสดที่ใช้ได้สารพัดประโยชน์/ บัตรโทรศัพท์ / บัตรเอทีเอ็ม


กิจกรรมวันที่ 3   เป็นการทดสอบความรู้ทั้งข้อเขียนและการสัมภาษณ์  เพื่อจัดแบ่งห้องผู้เข้าร่วมโครงการออกเป็น 4  กลุ่ม  อาจารย์ชาวญี่ปุ่น(มีแต่ชาวญี่ปุ่น)อธิบายว่า  อย่าไปคิดมากเรื่องกลุ่มที่อยู่  ต้องมีการพิจารณาและคำนึงถึงเหตุผลส่วนอื่นๆด้วย เช่นเพศ  และประเทศ  ฯลฯ 

  

วัฒนธรรมการกินที่เน้นประโยชน์ของอาหาร  / ส่วนหนึ่งของดอกไม้วางขายเนื่องในโอกาสวันแม่ (母の日=Haha no Hi) 13 พฤษภาคม 2555(ศึกษาที่นี่)โครงการอบรมครั้งนี้ฯ    มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น  การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมฯ และวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยน-เรียนรู้การสอนภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อนครูผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งการทัศนศึกษา สถานที่สำคัญและการท่องเที่ยวชมสิ่งที่น่าสนใจ ฯลฯ                                      นัตโตะกับชาวญี่ปุ่น / ร้านขายอาหารญี่ปุ่น


ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ให้มากที่สุด   *** … แม้สถานที่จะยังคงเป็นที่เดิม  แต่มีการพัฒนาสื่อ-อุปกรณ์ให้ทันสมัย  ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมให้ดูสดใส -สบายตา  เหมือนกับสภาพเดิมเมื่อ 10 ปีก่อน ราวกับจัดเรียงภาพเมื่อครั้งอดีตย้อนรำลึกให้ดูอย่างคุ้นตา  ต่างกันแค่บุคลากรที่เกี่ยวข้องล้วนอยู่ในสังคมแห่งปัจจุบันกาล ...***

            
                                          ***... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ...***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาโยมมากๆ ที่กรุณานำบันทึกดีๆ มาฝากพวกเรา อย่าลืมนำบทเรียรมาฝากอีกน่ะ พวกเราจะรออ่านอีกน่ะ :)

เขียนเมื่อ 

***... กราบนมัสการ  ท่าน " ธรรมหรรษาIco48 นะคะ   พยายามพัฒนาตนเองด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น่ะค่ะ  เพื่อจะได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย  ขอขอบพระคุณท่านมากนะคะ ...***

                                                 Hello Kitty Welcome

เขียนเมื่อ 

***...ขอบคุณสำหรับกำลังใจ จาก  อาจารย์ติ๋ม ... " กาญจนา " Ico24 มากนะคะ  ชอบระบบการบริหาร-จัดการ  ที่มีการวางแผนเป็นขั้นตอน อย่างเป็นระเบียบและรัดกุมค่ะ...*** 

                                     
                                                      Hello Kitty Welcome

เขียนเมื่อ 

       ***...ขอบคุณ  ท่าน "วอญ่า "  Ico24 นะคะ  ที่ให้กำลังใจ  ช่วงนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์รอบด้านอยู่น่ะคะ  จะเริ่มเข้า Class วันจันทร์นี้ค่ะ ...***

 
                                                    Hello Kitty Welcome

เขียนเมื่อ 
  • น่าสนุกมากเลยครับพี่
  • รออ่านอีกครับ
เขียนเมื่อ 

                 ***...ขอบใจน้อง ดร.ขจิต  " Ico48 มากนะจ๊ะ  จะพยายามบันทึกสิ่งที่เป็นสาระมาแลกเปลี่ยนนะจ๊ะ ...***

                                                     Hello Kitty Welcome