รัชดาวัลย์ วงษ์ชื่น(อิงจันทร์)
รัชดาวัลย์ วงษ์ชื่น(อิงจันทร์) ครูตาล วงษ์ชื่น

ให้ตำแหน่ง "หัวหน้าห้อง"พัฒนาพฤติกรรมเด็ก


เมื่อเจอปัญหาเด็กเข้ากับเพื่อนไม่ได้ เพื่อนไม่ยอมให้เข้ากลุ่ม อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของเด็กเอง ทำให้เด็กไม่อยากมาโรงเรียน หน้าที่ครูต้องหาวิธีการแก้ปัญหา วิจัยชั้นเรียนแบบง่าย ๆ เป็นวิธีหนึี่งที่ใช้แก้ปัญหา เมื่อแก้ปัญหาได้ เด็กมีความสุข มีความภูมิใจในตัวเอง เพื่ือน ๆ ยอมรับ ปัญหาการขาดเรียนก็หมดไปด้วย


 

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของ เด็กหญิงมณีวรรณ  ทวนทอง จากการมอบหมายหน้าที่เป็นหัวหน้าห้อง

ชื่อผู้วิจัย    นางรัชดาวัลย์  วงษ์ชื่น

สภาพปัญหา    เด็กหญิงมณีวรรณ ทวนทอง เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ร่างกายสมบูรณ์ มีสติปัญญาดีแต่มีพฤติกรรมไม่รับผิดชอบงานกลุ่มที่เพื่อนแบ่งให้ทำ  เพื่อน ๆ รู้สึกเอือมระอาต่อพฤติกรรมของเด็กหญิงมณีวรรณ  นอกจากนี้เด็กหญิงมณีวรรณ ยังขาดเรียนเป็นประจำ  ครูจึงคิดหาวิธีปรับพฤติกรรมของเด็กหญิงมณีวรรณ ให้รับผิดชอบมากขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตของเด็กหญิงมณีวรรณ

 ปัญหาการวิจัย

          การมอบให้เด็กหญิงมณีวรรณ  ทวนทอง เป็นหัวหน้าห้อง  ช่วยพัฒนาความรับผิดชอบของ เด็กหญิงมณีวรรณ  หรือไม่

 เป้าหมายการวิจัย

          เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของ เด็กหญิงมณีวรรณ ทวนทอง จากการทำหน้าที่หัวหน้าห้อง

 

วิธีการวิจัย

        1.  ร่วมประชุมกับนักเรียน  เสนอการเป็นหัวหน้าห้อง  โดยการหมุนเวียนและร่วมกำหนดบทบาท หน้าที่ของหัวหน้าห้อง  โดยมีวาระ 3 สัปดาห์  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และครูโน้มน้าวให้นักเรียนในห้องสนับสนุนให้เด็กหญิงมณีวรรณ เป็นหัวหน้าห้อง

        2.มอบหมายการดำเนินงานต่างๆ  แก่ เด็กหญิงมณีวรรณ  ตามบทบาท หน้าที่หัวหน้าห้อง  และกระตุ้นให้เด็กหญิงมณีวรรณ ประเมินการทำงานของตนเองโดยครูช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดในสัปดาห์แรก

        3. เสริมแรงด้วยการชมเชยส่วนตัวและชมเชยในชั้นเรียน  และให้แนวคิดการทำหน้าที่แก่เด็กหญิงมณีวรรณเป็นระยะ ๆ

       4.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของเด็กหญิงมณีวรรณ โดยมีแบบสังเกตที่กำหนดประเด็นไว้ล่วงหน้า และบันทึกผลการสังเกตทุกวัน

       5.เมื่อครบ 3 สัปดาห์  นำข้อมูลที่รวบรวมได้  และสอบถามการประเมินตนเองของเด็กหญิงมณีวรรณ  

       6.สรุปผลและเขียนรายงาน และกำหนดวิธีการพัฒนาพฤติกรรมของเด็กหญิงมณีวรรณอย่างต่อเนื่อง

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

          วิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ  และจากการสอบถามการประเมินตนเอง เด็กหญิงมณีวรรณ  โดยนำข้อมูลมาจัดกลุ่ม ประเภท และวิเคราะห์  สรุปแนวโน้มหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม

ช่วงเวลาดำเนินการ

-  ประชุมนักเรียน 29  กรกฎาคม  25554

-  เด็กหญิงมณีวรรณ  ทำหน้าที่ ระหว่างวันที่  1-19  สิงหาคม  2554

- วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน 29  สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2554

ผลการวิจัย

 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  มีพฤติกรรมความรับผิดชอบการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับหน้าที่หัวหน้าห้องอย่างชัดเจน  ทั้งกิจกรรมดูแลสมาชิก  และงานการเรียน ในลักษณะที่เด็กหญิงมณีวรรณ ทำตัวเป็นตัวอย่างแก่สมาชิกคนอื่น
 2. สิ่งที่สังเกตได้ว่าส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กหญิงมณีวรรณที่ชัดเจน คือ

2.1   กิจกรรมการประเมินผลหัวหน้าห้อง

2.2   การให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าที่  และการกระตุ้นส่วนตัวด้วยลักษณะเป็นที่ปรึกษา  การเสริมแรงจากครูทั้งในลักษณะตัวต่อตัว และกับสมาชิกในห้อง

2.3   การได้รับคำชมจากครูและเพื่อน จากความสำเร็จของการทำงานในส่วนรวมในหน้าที่หัวหน้าห้อง

2.4   การขาดเรียนน้อยลง  แทบจะไม่ขาดเรียนเลย  และมีความสุขกับการมาโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

          ควรให้เด็กหญิงมณีวรรณ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องต่อไป  เพราะผลการประเมินการทำหน้าที่ห้วหน้าห้องเป็นที่น่าพอใจ  และเมื่อเปลี่ยนหน้าที่หัวหน้าห้องให้คนอื่น  ควรให้เด็กหญิงมณีวรรณ มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงหัวหน้าคนใหม่

หมายเลขบันทึก: 487709เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2012 08:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กันยายน 2013 07:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

ชอบงานชิ้นนี้ของพี่มากครับ...พี่ครูสบายดีนะครับ

สวัสดึค่ะ

Ico48 ทิมดาบ 
 • ขอบคุณนะคะ สำหรับดอกไม้กำลังใจ
 • ครูอิงสบายดีค่ะ  แต่ไม่ค่อยมีเวลาในการเขียนบันทึก
 • แต่จะพยายามเข้ามาอ่าน มาลุ้นรางวัลสุดคะนึง
 • จะตามไปลุ้นนะคะ

เป็นวิจัยอย่างง่าย แต่ได้คุณภาพของงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารชั้นเรียน สพฐ. และ กคศ.พยายามให้ครูพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน ด้วยวิธีคิดลักษณะนี้ แต่ทำไม...ไม่ค่อยพูดถึง อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในระดับเขตพื้นที่ เย็

สวัสดีค่ะ ผอ.

Ico48 ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ 
 • วิจัย 5 บทมาเยอะ รู้สึกรำคาญ เยิ่นเย้อ
 • วิจัยแบบง่ายอย่างนี้ดีกว่าค่ะ กะทัดรัดดี  ไม่วิชาการจนเกินไป
 • เด็กคนเดียวก็สามารถทำวิจัยชั้นเรียนได้ค่ะ
 • สิ้นปีก็นำวิจัยเล็ก ๆ เหล่านี้มารวมเล้ม
 • ก็เป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องได้เหมือนกันค่ะ
 • ขอบพระคุณค่ะที่แวะมาเยี่ยมเยียน
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี