ทำบุญประจำปี สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๕

 

ทำบุญเมื่อ ๒๕๕๔    

        โรงพยาบาลแก่งคอยขอเชิญทุกท่าน  ร่วม ทำบุญประจำปีและ สืบสานประเพณีสงกรานต์  โรงพยาบาลแก่งคอย  ในวันที่  ๒๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

                                          กำหนดการ

               ๑๑.๐๐ น.   ถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

               ๑๒.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

               ๑๓.๐๐ น.   คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล  รับฟังสรุปผลงาน  "การดำเนินงานของโรงพยาบาลแก่งคอย" ในรอบปีที่ผ่านมา

                ๑๔.๐๐ น.   พิธีรดน้ำดำหัว

               ๑๕.๐๐ น.   รับประทานอาหารว่างร่วมกัน

ตัวอย่างประกวดงามอย่างไทย เมื่อ ๒๕๕๔ 

          พบกับการประกวด "งามอย่างไทย" ในยุคสมัยต่างๆ  งานนี้ถือเป็นงานบุญที่ทุกคนร่วมมือ  ร่วมแรง  และร่วมใจกันอย่างเต็มที่  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่เกี่ยงงอน  ทุกหน่วยงานจะร่วมนำอาหารต่างๆมาทำบุญร่วมกันโดยกะให้พอรับประทานได้อย่างน้อยสามสิบคนขึ้นไป อาหารจะไม่ซ้ำกัน  โรงพยาบาลจะหุงข้าวไว้ให้ทุกคนได้รับประทาน  นอกจากนี้ผู้ที่มาร่วมงาน  จิตอาสา ผู้ป่วยและญาติก็จะนำอาหารมาร่วมทำบุญด้วย  และรับประทานอาหารร่วมกัน  จะเป็นวันที่มีความสุขและเป็นวันที่พวกเรารอคอยทุกปี

ภาพสงกรานต์เมื่อ ๒๕๕๔

          ในงานนี้เราจะมองเห็นความรัก  ความสามัคคี  ความร่วมแรงร่วมใจจากทุกคน  อาจจะเนื่องจากเป็นงานบุญ  ดังนั้นทุกคนจึงเต็มใจร่วมอย่างเต็มที่  และมองเห็นจิตอาสาในงานนี้อย่างมาก  เป็นวันที่มีรอยยิ้มของทุกคนที่เต็มไปด้วยความสุข  ฉันมองเห็นความงามหลายๆอย่างในงานนี้  มองเห็นความเคารพนบนอบต่อผู้อาวุโส  มองเห็นความกตัญญูกตเวทีต่อกัน   มองเห็นความรักความเอื้ออาทรต่อกัน  มีการขอพรจากผู้ใหญ่  ขอขมาลาโทษและอโหสิกรรมต่อกันของคนทุกวัย   มองเห็นประเพณีที่สวยงามที่มีมาแต่ช้านานจะดำรงสืบไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SHA-รพ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรีความเห็น (0)