Path Analysis

  ติดต่อ

  การวิเคราะห์เส้นทาง  

  การวิเคราะห์เส้นทางเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไร ซึ่งในบางครั้งเรียกการวิเคราะห์นี้ว่า Causal Model : การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ

         การวิเคราะห์เส้นทางมีขั้นตอนดังนี้

1) สร้างโมเดลเชิงสาเหตุ

2) วิเคราะห์โมเดลเชิงรุกสาเหตุที่ระบุความสัมพันธ์

3) แยกเส้นโมเดล

         ในการวิเคราะห์หากผู้วิเคราะห์เลือกใช้โปรแกรม Lisrel ในการวิเคราะห์จะต้องตรวจสอบโมเดลก่อนว่าโมเดลที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้นมานั้นมีความสอดคล้องก่อนข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่...ครับ      

ที่มา...ผศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์ สำนักพิมพ์จุฬาฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน somkaithoon

หมายเลขบันทึก: 481547, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-10 14:33:59+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #path analysis

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)