22 กุมภาพันธ์ 2555 ... ลม พายุ การพยากรณ์อากาศ

paweena
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เช้านี้เตรียมสอนเรื่องลมและพายุค่ะ สอนนักเรียน ชั้น  ม.1/4  ห้องเรียน 122 เวลา 10.10-11.50 น.  ชั้น  ม.1/2  ห้องเรียน 111  เวลา 13.30-15.10 น.   เนื่องจากเวลาเรียนมีน้อยทำให้เรียนไม่ทัน จึงต้องเพิ่มเรื่องการพยากรณ์อากาศมาด้วยค่ะสอนเด็กทั้งสามเรื่อง ใช้ power point เยอะมาก เด็กคงรับไม่ได้ค่ะ ก็สอนและให้เด็กตอบคำถามไปด้วย และให้งานทำแบบฝึกหัด และให้ทำสัญลักษณ์เรื่องการพยากรณ์อากาศส่งเป็นการบ้านค่ะ  ไปทวนให้เด็กสัปดาห์หน้าก่อนสอบปลายภาค เรื่องพยากรณ์อากาศสัญลักษณ์เยอะมาก สอนตามในหนังสือค่ะ แต่ก็ให้ดูสัญลักษณ์อย่างอื่นด้วย ให้ดูในเรื่องแผนที่อากาศ ให้เด็กได้จำในเรื่องสัญลักษณ์ในแผนที่อากาศคร่าว ๆ ค่ะ ส่วนรายละเอียดที่ลึกเกินไปก็ให้เด็กดูเพิ่มเติมขยายความรู้ค่ะ 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ เด็กบอกว่างานเยอะมากทั้งหลายวิชาแต่ละวิชางานชิ้นใหญ่ ๆทั้งนั้น เลยให้เด็กทำส่งก่อนสอบปลายภาคค่ะ ส่วนเด็ก ม.1/4 เด็กไม่ค่อยเข้าใจต้องใช้เวลาในการสอน อีกทั้งนักเรียนเข้าห้องสาย ห้องวุ่นวาย ครูท่านอื่น 2 ท่านเข้ามากำราบ สักพักก็วุ่นวายอีก เลยเทศนาไป 1 รอบ ทวนความจำครั้งก่อนที่เคยเทศนาไป  หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะ วุ่นวายเหมือนเดิมที่เรียนก็เรียน ที่ไม่เรียนก็เล่น แต่ก็สงบกว่าครั้งก่อนค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ ...ปวีณา อุทัยทัศน์ ... (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔)"ความเห็น (0)