2 กุมภาพันธ์ 2555 ... ความชื้นของอากาศ

paweena
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้มีสอนนักเรียน 3 ห้องค่ะ ห้อง ม.1/3 ห้อง 1/4 และห้อง 1/2 ค่ะ ห้องล่ะ 50 นาที เรื่องความชื้นของอากาศ  สอนเกี่ยวกับไอน้ำในอากาศ การคำนวณหาค่าความชื้นของอากาศ เครื่องมือวัดความชื้นของอากาศ โดยสอนใน power point ค่ะ และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด จำนวน 3 ข้อ เรื่องความชื้นสัมบูรณ์ ความชื้นสัมพันธ์ ส่งภายในเวลาที่กำหนดค่ะ นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้หมดค่ะ ส่วนนักเรียน ม. 1/4 สอนปกติค่ะและให้วาดภาพเกี่ยวกับความชื้นของอากาศ โดยวาดเกี่ยวกับไอน้ำระเหยการเป็นไอส่งค่ะ ถ้าใหงานเกี่ยวกับวาดภาพนักเรียนค่อนข้างสนใจเป็นพิเศษค่ะ และก็เสริมแรงจูงใจด้วยว่าจะนำภาพไปติดบอร์ด เด็กนักเรียนก็นั่งทำงานกันค่ะ  เรื่องการคำนวณต้องสอนแบบใจเย็น ๆ ค่ะค่อย ๆ สอน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ ...ปวีณา อุทัยทัศน์ ... (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔)"ความเห็น (0)