จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมรามอินทรา 1 โรงแรมหลุยส์ ทาวเวิร์น กรุงเทพมหานคร ซึ่งผมไปร่วมประชุมด้วย พร้อมกับทีมงานอีกหลายท่าน วันนั้นทางผมได้ทำตัวอย่าง Mapping นวัตกรรมบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ “พัทลุง” ที่ยังไม่สมบูรณ์นักไปด้วย และ อาจารย์พงศ์เทพ ผอ.สวรส.ภาคใต้ มอ.ในฐานะประธานของทีมงานภาคใต้ และประธานคณะทำงานพิจารณาโครงการที่เป็นข้อเสนอรับการสับสนุนฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ไม่มีเสียงใด ๆ ในที่ประชุมที่จะไม่สนใจกับภาพที่ฉายไปในเบื้องหน้าบนเวที ยังผลให้เกิด Commitment เพิ่มเติมเรื่องการ Mapping นวัตกรรมบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในแต่ละพื้นที่ วันนั้นผมต้อง Copy ตัวอย่าง Mapping นี้แจกจ่ายไปยังภาคีเครือข่ายกันจ้าละหวั่น จนยกให้ทีมกลางเป็นคนนำไปจ่ายแจกแทน

     ซึ่งประเด็นนี้ผมนึกไปถึงความยิ่งใหญ่ของภาพฝัน ที่เคยฝัน ที่อยากให้สังคมรับรู้ว่านักพัฒนาสุขภาพชุมชนที่ทำงานกันอยู่ในพื้นที่นั้น ใคร ๆ ก็ไม่ค่อยรู้จักนัก ต่อไปนี้สิ่งที่ทำ ๆ กันอยู่และมีผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวม พัฒนาสุขภาพด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ (Humanize) มาโดยตลอด จะได้ถูกนำออกมาให้เป็นภาพปรากฏ เด่นชัด มีความหมาย ผมนึกถึงที่ Mapping เหล่านี้ถูกต่อกันขึ้นเป็นภาพเดียวกันทั้งประเทศ ภาพจะชัดเจนขาดใหน นึกแล้วเกิดปิติในใจขึ้นเป็นอย่างยิ่ง

     จากตัวอย่างนี้ (Mapping นวัตกรรมบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ “พัทลุง”คลิ้กดาวน์โหลด) หากยังไม่ใช่ความสมบูรณ์อะไรนัก เป็นเพียงแต่การนำข้อมูลเท่าที่มีมาทำให้เกิดเป็นตัวอย่างขึ้นก่อนเท่านั้น งานนี้เราจะสานต่อกันอีกครั้งที่หาดใหญ่ เป็น Mapping ภาคใต้ โดยเราจะเชิญตัวแทนที่เป็น Key Person มาจังหวัดละคน ในวันที่ 13-14 ก.ย.49 นี้ วันนั้นละครับภาพฝันที่ผมฝันมาตลอดจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น ผมในฐานะผู้รับผิดชอบหลักแผนงานฝ่ายจัดกระบวนการเรียนรู้ ถือว่าในครั้งนี้ (13-14 ก.ย.49) เป็นครั้งแรกที่จะได้เครือข่ายคุณอำนวย ประจำจังหวัดต่าง ๆ ไปด้วยเลยในการที่จะก่อให้เกิดการ ลปรร.ต่อกันไปในอนาคต งานนี้ทาง สวรส.ภาคใต้ มอ.เป็นหน่วยงานคุณเอื้อให้เกิดขึ้นในระดับภาคใต้ครับ