โปรแกรม ITw อ่านบัตรประชาชนได้, ทำลายหนังสือ, ปรับเป็น 26 ตัวบ่งชี้, ประเมินภายนอกปี 56, ศูนย์ฯเทียบระดับใน อย.


การใช้โปรแกรม ITw บันทึกข้อมูลนักศึกษาโดยอ่านจากบัตรประชาชน, วิธีการทำลายหนังสือราชการ, กลุ่มพัฒนา กศน. ส่งร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายใน ที่ปรับเป็น 26 ตัวบ่งชี้ มาให้จังหวัดแล้ว, สมศ.จะประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษา กศน. รอบ 3 ในปีงบประมาณ 2556, เพิ่มสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมเป็น 8 แห่ง

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 8 ก.พ.55  นายชิษณุพงศ์ หัวหน้า กศน.ตำบล ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  โปรแกรม ITw ถ้าเชื่อมต่อตัวอ่านบัตร smart card แล้วจะบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่โดยอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ได้หรือไม่  และโปรแกรม itw51 สามารถเชื่อมต่อระบบ Lan ได้ไหม

             เรื่องนี้  คุณสุขุม ศรีวิไลฤทธิ์ผู้พัฒนาโปรแกรม ITw บอกว่า   ไม่แน่ใจว่าอ่านบัตรประชาชนได้ทุกรุ่นหรือไม่ แต่เคยทดลองอ่านบัตรรุ่นใหม่และบัตรรุ่นเก่าที่มีแถบแม่เหล็ก ก็อ่านได้    โดยตัวอ่านต้องซื้อแบบรองรับมาตรฐาน PCSC ของ Micresoft ( เกือบทุกยี่ห้อรองรับอยู่แล้ว ) เช่นยี่ห้อ Omni key ราคาประมาณ 300 บาท   ( โปรแกรม itw51 แชร์ไฟล์ผ่าน Lan ได้เหมือน itw หลักสูตร 44 )

 

         2. วันเดียวกัน ( 8 ก.พ. )  “งานบริหารทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร” ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  การขอทำลายหนังสือราชการต้องทำอย่างไร

             การทำลายหนังสือราชการให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  ซึ่งในระเบียบได้กำหนดวิธีการและแบบฟอร์มไว้แล้ว  โดยคำว่า “หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม” ในระเบียบนี้  สำหรับ กศน. ให้หมายถึง ผอ.สนง.กศน.จ./กทม.  เพราะได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 531/2551 ลงวันที่ 29 เม.ย.51 ข้อ 7
             ดูระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ โดยคลิกที่
             - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
             - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ฉ.2 พ.ศ.2548

 

         3. วันที่ 11 ก.พ.55  กลุ่มพัฒนา กศน. มาเขียนบอกในเว็บบล็อก Gotoknow ของผมว่า
             มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ของการประเมินคุณภายใน จะปรับเปลี่ยนอีกแล้ว จากเดิมมี 27 ตัวบ่งชี้ เปลี่ยนแล้วเหลือ 26 ตัวบ่งชี้ ( มี 6 มารตรฐานเท่าเดิม ) ยังไม่ได้นำมาตรฐานใหม่นี้เข้าบอร์ด กศน. เพราะยังนัดประชุมบอร์ดไม่ได้ซักที ( รมว.ศธ.เป็นประธานบอร์ด กศน.)  ร่างเสร็จตั้งแต่ ก.ค.54 โน่นแน่ะ
             แต่สำนักงาน กศน.ก็ส่งร่างมาตรฐานนี้มาให้จังหวัดแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 0210.03/492 ลงวันที่ 9 ก.พ.55 ใครสนใจดาวน์โหลดได้ที่
             http://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=1757ABEC41PGBW3EOMBF8P1FX9O68F

             อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ใหม่นี้ จะใช้ในการทำ SAR และประเมินภายใน ในปีงบประมาณหน้า การประเมินภายในของปีงบประมาณนี้ยังประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้เดิม เพราะการประเมินฯเป็นการประเมินฯผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่าน

 

         4. วันที่ 13 ก.พ.55  สมศ.บอกผมว่า ได้ส่งหนังสือมาถามสำนักงาน กศน.ว่า ปีงบประมาณ 2555 นี้ จะให้ประเมินภายนอกในสถานศึกษา กศน.หรือไม่    วันที่ 14 ก.พ.55 ผมจึงถามเรื่องนี้กับ อ.สุภาพ กลุ่มพัฒนา กศน.  อ.สุภาพ บอกว่า  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ( รอบการประเมิน 5 ปี 2554-2558 ) สมศ.จะประเมินสถานศึกษา กศน.ในปีงบประมาณ 2556  แต่ในปีงบประมาณ 2555 นี้ สมศ.จะนำร่องการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ ( Area-Base ) ซึ่งเป็นการประเมินสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดเดียวกัน ในห้วงเวลาเดียวกัน ไปพร้อมๆกัน ซึ่งรวมถึงสถานศึกษา กศน.ด้วย  เพื่อสะท้อนคุณภาพการศึกษาเป็นรายจังหวัด   โดยในปีงบประมาณ 2555 จะประเมินนำร่องใน 8 จังหวัด ( ระหว่าง มิ.ย.- ส.ค.55 ) คือ แพร่ ชัยนาท สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ตราด อำนาจเจริญ ชุมพร และ พังงา
             ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือจาก สมศ. แต่เข้าใจว่า คงถามว่า กศน.พร้อมจะให้ประเมินเชิงพื้นที่นี้หรือไม่  ( ถ้าได้รับหนังสือถาม สำนักงาน กศน.ก็จะถามต่อไปยัง 8 จังหวัด )

 

         5. วันที่ 15 ก.พ.55  ผมไปประชุมแทน ผอ. ( ประชุมประจำเดือนของ สนง.กศน.จ.อย. ครั้งที่ 1/2555  และประชุมเรื่องการเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา )   ในส่วนของการเพิ่มจำนวนสถานศึกษาเทียบระดับ ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาเพิ่มเติม รวมเป็น 8 แห่ง ดังนี้
             1)  กศน.อ.พระนครศรีอยุธยา  รับผิดชอบ อ.พระนครศรีอยุธยา กับ อ.อุทัย
             2)  กศน.อ.เสนา  รับผิดชอบ อ.เสนา กับ อ.บางบาล
             3)  กศน.อ.ผักไห่  รับผิดชอบ อ.ผักไห่ กับ อ.บางซ้าย
             4)  กศน.อ.ท่าเรือ  รับผิดชอบ อ.ท่าเรือ กับ อ.ภาชี
             5)  กศน.อ.บางปะหัน  รับผิดชอบ อ.บางปะหัน กับ อ.นครหลวง
             6)  กศน.อ.มหาราช  รับผิดชอบ อ.มหาราช กับ อ.บ้านแพรก
             7)  กศน.อ.บางไทร  รับผิดชอบ อ.บางไทร กับ อ.ลาดบัวหลวง
             8)  กศน.อ.บางปะอิน  รับผิดชอบ อ.บางปะอิน กับ อ.วังน้อย

หมายเลขบันทึก: 478800เขียนเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2012 14:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 07:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
  • สวัสดีค่ะอาจารย์  ช่วงนี้งานด่วนๆ  เยอะจัง  ออกเดินสำรวจรายครัวเรือนก็ทำแทบจะไม่ทันแล้วค่ะ.....

ครับ Ico48 เรื่องการสำรวจข้อมูลรายบุคคล ทุกคนที่อายุ 6 ปีขึ้นไปนี้ มันไม่ใช่เรื่องเล็กหรอกครับ เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารสำหรับ กศน. ที่มีบุคลากรเพียงเท่านี้  ตอนนี้จะให้นักศึกษาช่วยโดยให้ชั่วโมงกิจกรรมเขาก็อาจจะไม่ค่อยได้เพราะใกล้สอบ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท