เป็นครูมาตั้งแต่บรรจุอาจารย์ 1 ตอนนี้เป็นอาจารย์ 2 ทำยังไงจะได้เป็นอยากเป็นอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ ช่วยผมหน่อยนะครับ