การประเมินคุณภาพ อาชีวศึกษา พ.ศ. 2549-2553


คุณภาพอาชีวศึกษา

การประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาอาชีวศึกษา     

พ.ศ. 2549-2553  ที่มีการรับรองรายงานแล้ว 

โดยนายพิศณุ  ทองเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

 

ที่

ชื่อสถานศึกษา

มาตรฐานที่

สรุปผล

1

2

3

4

5

6

1

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

 ดี4.19

2

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี 4.41

3

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

4.01

4

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

4.06

5

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ปรับปรุง

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก 4.59

6

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี 4.31

7

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

พอใช้

4.37

8

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดี

4.57

9

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

4.03

10

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

ดี

ดี

ดีมาก

พอใช้

ดีมาก

ดี

4.16

11

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

4.34

12

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดี

4.53

13

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

ดีมาก

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดี

ดี

ดี 4.30

14

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

ดี

ดี

ดี

ดี

พอใช้

ดี

ดี 4.10

15

วิทยาลัยกรุงเทพ

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

 ดี 4.06

16

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี 4.43

17

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

4.49

18

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

4.75

19

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

4.29

20

วิทยาลัยสิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี 4.19

21

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

4.74

22

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี 4.02

23

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ดี

ดี

ดี

ไม่มี

ดีมาก

ดี

4.37

24

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

ดี

ดีมาก

ดี

ไม่มี

ดีมาก

ดีมาก

4.84

25

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

พอใช้

ดี

ดี

ไม่มี

ดีมาก

ดีมาก

ดี 4.43

26

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวกา

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

3.82

27

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

4.80

28

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี 4.34

29

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ดี

ดีมาก

พอใช้

ดีมาก

ดี

ดี

4.29

ที่

ชื่อสถานศึกษา

มาตรฐานที่

สรุปผล

1

2

3

4

5

6

30

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

4.44

31

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

4.34

32

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

4.38

33

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก 4.59

34

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

4.11

35

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี 4.24

36

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ดี

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

3.98

37

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี 4.19

38

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

4.84

39

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

ดี

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

4.44

40

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

ดี

ดี

พอใช้

ดี

ดี

ดี

4.20

41

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

4.25

42

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ดี

ดี

พอใช้

ดี

ดี

ดี

3.96

43

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

4.67

44

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

4.16

45

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ดี

ดี

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดี

4.15

46

วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดี

ดีมาก4.60

47

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดี

4.78

48

วิทยาลัยการอาชีพพล

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

4.63

49

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี 4.34

50

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก 4.71

51

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

ดี

ดี

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดี 3.67

52

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ดี

ไม่มี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ดี

ดี

3.52

53

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

4.50

54

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

4.50

55

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี 4.10

56

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

4.62

57

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี 4.27

58

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

4.13

59

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

พอใช้

4.14

60

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

พอใช้

ดีมาก

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

4.34

61

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก 4.71

ที่

ชื่อสถานศึกษา

มาตรฐานที่

สรุปผล

1

2

3

4

5

6

62

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)

ดี

ดี

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดี

ดี 4.09

63

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

พอใช้

ดี 4.13

64

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี 4.44

65

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ดีมาก

ดี

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดีมาก

4.38

66

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

พอใช้

ดี 4.17

67

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ดี

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี 4.16

68

วิทยาลัยการอาชีพพานทอง

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี 4.31

69

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

ดี

ดี

ดี

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดี 3.95

70

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ดี

ดี

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดี 3.98

71

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี 4.41

72

วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

พอใช้

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดีมาก

ดี

4.23

73

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ดีมาก

ดี

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

3.95

74

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

4.79

75

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

ดี

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดีมาก

ดี

4.25

76

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

4.27

77

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

ดี

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

4.07

78

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

4.64

79

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี 4.50

80

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี 4.05

81

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ดี

ดี

ดี

ไม่มี

ดี

ดี

3.85

82

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

4.26

83

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก 4.62

84

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

4.22

85

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี 4.08

86

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ดี

พอใช้

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

4.01

87

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

ดี

ดีมาก

ดี

NA

ดี

ดีมาก

4.47

88

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ดี

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

4.10

89

วิทยาลัยการอาชีพเทิง

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี 4.21

90

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียรุ้ง

ดี

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดี

3.84

91

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี 4.11

92

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

พอใช้

3.88

93

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี 4.50

ที่

ชื่อสถานศึกษา

มาตรฐานที่

สรุปผล

1

2

3

4

5

6

94

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

4.66

95

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ดี

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี 4.45

96

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ดี

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี 4.33

97

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ดี

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี 4.32

98

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี 4.20

99

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

4.73

100

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี

ไม่มีการประเมิน จัดตั้งใหม่

101

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

พอใช้

ดี

ดี

NA

ดี

ดี

3.95

102

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

4.75

103

วิทยาลัยการอาชีพกันตรัง

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

ไม่มี

ดี

4.50

104

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

หมายเลขบันทึก: 477085เขียนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2012 17:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 07:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี