รู้จักกับ SOPA กฏหมายป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของสื่อออนไลน์

"SOPA" ที่ไมน่า "โสภา"

เมื่อไม่นานมานี้ เราคงจะทราบว่า Wikipedia ได้หยุดให้บริการเพื่อประท้วงกับกฎหมาย SOPA ซึ่งเป็นกฎหมายที่ทำหน้าที่คุ้มครองการละเมิดลิขสิทธิ์ของสื่อออนไลน์ โดย Wikipedia มองว่า การกระทำดังกล่าวมีเจตนาที่จำกัดเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูล และก็ยังมีเว็บไซต์อย่าง Youtube, Google ออกมาประท้วงด้วยการติดป้ายสีดำหน้าชื่อเว็บไซต์

SOPA (Stop Online Privacy Act) คือ กฎหมายที่ยับยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ของสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นร่างรัฐบัญญัติที่ถูกเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรของประเทศอเมริกาโดยลามาร์ สมิธ (Lamar Smith) ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายดังกล่าวทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและถือลิขสิทธิ์เพื่อต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสินค้าปลอมบนอินเตอร์เน็ต

การนำเสนอร่างญัตติ SOPA มีแนวโน้มว่า จะผ่านโดยการรับรองของคณะกรรมการยุติธรรม สมมุติว่า ถ้าการรับรองจากสภาผู้แทนราษฎรจะทำให้เจ้าของที่ผลิตสื่อสามารถเรียกร้องกับเว็บไซต์ต่างในแง่ของการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ห้ามไม่ให้ใช้ Search Engine เชื่อมโยงไปยังโฆษณาออนไลน์ซึ่งเสี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

แต่อย่างไรก็ตามก็มีเสียงคัดค้านและสนับสนุน ผู้ที่สนับสนุนเห็นด้วยเพราะเป็นการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผู้ที่คัดค้านมองว่า เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ถ้ากฎหมายดังกล่าวผ่านการอนุมัติ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ Facebook, Google, Youtube หรือเว็บไซต์อื่นๆ เช่น บล็อกหรือเว็บไซท์ประเภทที่ให้ผู้ใช้เป็นผู้สร้างเนื้อหา ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้โพสต์เข้าไป ลองคิดดูสิว่า ถ้ามีผู้ให้บริการเว็บไซต์ A ฟ้อง Google แล้วเกิดชนะขึ้นมาซึ่งส่งผลให้ Google อาจจะต้องระงับบริการลงหรือต้องปรับปรุงฐานข้อมูลครั้งใหญ่มันจะเกิดอะไรขึ้นตามมา หรือถ้าเว็บไซต์ Wikipedia ปิดตัวลงเราอาจจะต้องหันไปใช้สารานุกรมออนไลน์ที่ต้องสั่งซื้อ เช่น Britannica หรือ Grolier Online ก็เป็นไปได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยความเห็น (0)