เปรียบเทียบทฤษฎี 3 วงกลมของผมกับ Jim Collins เพื่อศึกษาการเก็บเกี่ยวทุนมนุษย์ที่ดี

ผมสอนนักเรียนปริญญาเอกมานาน โดยเน้น..ทฤษฎีเก็บเกี่ยวจาก 3 วงกลม ซึ่งมีเรื่อง....

วงกลมที่ 1 คือ การจัดองค์กร

วงกลมที่ 2 คือ การพัฒนาสมรรถนะ (Competencies ของคนในองค์กรให้มีคุณภาพ

วงกลมที่ 3 คือ การสร้างแรงจูงใจ ซึ่งในเรื่องนี้ผมได้ขยายออกไปมาก และวันนี้นอกจากการสร้างแรงจูงใจหรือ Motivation แล้วยังมีเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ คือ Inspiration + Empowerment

   3circles          

  vergwege44

แต่ในหนังสือ Good to Great ของ Jim Collins นั้น ทฤษฎี 3 วงกลมของเขาเน้น..

  1. Passion
  2. สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด
  3. ธุรกิจและกิจกรรมขององค์กรทำประโยชน์สูงสุด คืออะไร? ใช้คำว่า “Economic Engine และส่วนที่ทั้ง 3 วงกลมทับกันก็จะเป็น Maximize Benefit ขององค์กร

eggr4g

ที่น่าสนใจ คือ Passion กับสิ่งที่คนชอบและทำได้ดีคล้าย ๆ กับทุนแห่งความสุขของผม

ส่วนธุรกิจอะไรสร้างรายได้และยั่งยืน ก็คือ แนวคิดที่ต้องค้นหากิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาว

ต้องเลือกสิ่งที่ได้คุณค่า และมูลค่าจริง ๆ

ท่านผู้อ่านลองไปเปรียบเทียบดูว่า “ทฤษฎี 3 วงกลม 2 แนวจะนำมาพัฒนาและปรับใช้อย่างไร?

จีระ หงส์ลดารมภ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระความเห็น (1)

ปชานนท์ ชนะราวี
IP: xxx.205.215.95
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ทฤษฎี 3 วงกลมของอาจารย์พอจะศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มใหนได้มั้งครับ