เรื่องเล่าการบริหาร

การบริหารที่ดี ถูกใจเด็กแนว
              เมื่อมาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนห้องสอนศึกษาใหม่ๆ มีโจทย์ต้องแก้ไขว่าเราจะบริหารจัดการกับพฤติกรรมวัยรุ่นที่แปลกๆ และวิกฤต ปัญหาวัยรุ่น ที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไร......                ทำให้คิดถึงพระบรมโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ไว้ในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า เข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา จึงนำใส่เกล้าใส่กระหม่อม มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ  โดยศึกษาให้ เข้าใจ  ถึงการพัฒนาการและจิตวิทยาของวัยรุ่น ว่าเป็นอย่างไร  มีความต้องการอะไร ทำไมถึงมีพฤติกรรมแสดงออกแปลกๆและ เข้าถึง  ให้ความเป็นกันเองใกล้ชิดเขาเสมือนเป็นพ่อ-แม่ของเขา  รับรู้ปัญหา ความต้องการของเขาและใช้วิธีที่หลากหลาย  แล้วนำปัญหาและพฤติกรรมที่แปลกๆ เหล่านั้น มาวางแผน  ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา   จัดบรรยากาศและเวทีให้กับเขาได้แสดงออกในทางที่ดี สร้างสรรค์ เช่นทางด้านกีฬา  ดนตรี ศิลปะ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเมื่อมีโอกาส จัดให้มีชุมนุมตามความสนใจ ฯลฯ ที่สำคัญคือ  ต้องให้ความรัก  ความเมตตา ให้อภัย  ชมเชยยกย่องให้กำลังใจ  กระตุ้น สนับสนุนให้เขาทำความดี  เขาก็จะไว้เนื้อเชื่อใจเรา    มีปัญหาอะไร มีความต้องการอะไร  เขาก็จะมาปรึกษาหารือ รับรองถูกใจเด็กแนวแน่ๆ  ในโอกาสต่อไปจะเล่าถึงเด็กแนวว่าเป็นอย่างไร  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารสถานศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 47250, เขียน: 30 Aug 2006 @ 16:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  •  Teacher ยินดีต้อนรับสู่ GotoKnow ครับ
  • จะรออ่านบันทึกต่อไปอีกครับ

 Meawnum
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 
ผอ. ทำงานเก่งครับ เข้าใจนักเรียน มีอะไรไปปรึกษาได้ทุกเมื่อ มีความเป็นกันเองกับศิษย์ด้วยครับ (ไม่ได้โดนจ้างมายกยอนะครับ) แต่เป็นเรื่องจริงที่ตัวเองได้ประสบมาแล้ว