บวร

    บ้านคือที่อาศัยให้สุขสันต์
    วัดนั้นที่พึ่งใจได้สุขี
    โรงเรียนที่ศึกษาประชาชี
บวร    มีความสัมพันธ์กันมั่นคง

นักเรียนคือสื่อกลางหว่างวัดบ้าน
และโรงเรียนประสานสมประสิ่งประสงค์
จึงประเสริฐเลิศล้ำเจตจำนง
สืบดำรงชุมชนชาติวัฒนา


สู่วิธีวิถีพุทธสุทธิ์พิสิษฐ์
ปลูกฝังจิตสำนึกการศึกษา
สร้างความรู้คู่คุณธรรมนำชีวา
เกิดปัญญาผาสุกทั่วทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนความเห็น (5)

ปัจจุบันคนห่างวัดกันมาก ดังนั้นจึงควรสนับสนุนหรือจูงใจให้คนมาเข้าวัดหรือศาสนสถานมากๆ ไม่ใช่แค่เข้าไปจอดรถเท่านั้น

ได้สาระมากคะ

เป็นเรื่องที่ต้องการมากที่เดียว

เป็นเรื่องที่ต้องการมากที่เดียว

เขียนเมื่อ 

สาธุ ค่ะพี่