GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ถ่ายทอดความรู้

เรียนรู้จากการแก้ไขสิ่งที่ผิด
       จากการที่ได้ถ่ายทอดวิธีการใช้blog ให้แก่คณะครูปรากฎผลว่า  บางคนเรียนรู้ได้ช้า  บ้างก็เร็ว แต่ทุกคนมีความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้ทำให้เห็นว่าคนเราย่อมเรียนรู้ได้ถ้าเราอยากเรียน  และเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของครู เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): เมืองแปง
หมายเลขบันทึก: 47105
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)