แนะนำให้ไปพักผ่อนค่ะ สถานที่เงียบสงบ อากาศดี 

และแนะนำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ทะเลมีแหล่งท่องเที่ยวและมีนานาสาระที่เกี่ยวกับเรื่องหรือภาพในเว็บไซต์ที่แนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและมีเนื้อหาสาระที่ใช้สำหรับการประกอบการศึกษาเป็นจำนวนมากน่าสนใจค่ะ เข้าไปได้ที่ http://www.talaythai.com/