การวางแผนประชาสัมพันธ์

LeoDonus
ขั้นตอนของการวางแผนการประชาสัมพันธ์
1. กำหนดเป้าหมาย
2. กำหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย
3. กำหนดจุดเด่นที่จะประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นหัวข้อ (Theme) ของการประชาสัมพันธ์ หรืออาจเป็นจ้อความ หรือคำขวัญ (Slogan) ที่แสดงถึงแก่น หรือสาระของกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการกำหนดให้รายละเอียดของกิจกรรมการประชาสัมพันธ์อยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน
4. กำหนดสื่อ หรือเทคนิคที่จะใช้
4.1 ลักษณะของสื่อ ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น
4.1.1 สื่อที่สามารถควบคุมได้ (Control Media) หมายถึง สื่อที่สถาบัน หรือหน่วยงานสามารถควบคุมการผลิต และเผยแพร่ได้ เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว วารสารภายใน ภาพยนตร์โฆษณาสถาบัน เป็นต้น
4.1.2 สื่อมวลชน (Mass Media) ซึ่งเป็นสื่อที่ตามปกติแล้ว สถาบันไม่สามารถจะควบคุมเผยแพร่ได้โดยตรง แต่ต้องอาศัยสื่อมวลชนช่วยทำการเผยแพร่ให้ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น
4.2 ประเภทของสื่อ ซึ่งจะแบ่งเป็นสื่อประเภทบุคคล สื่อมวลชน สื่อประเภท กิจกรรม สื่อประเภทเอกสารและสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์
4.3 เทคนิคของการให้ข่าว เช่น การจัดประชุมแถลงข่าว การนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถาบัน เป็นต้น
4.4 ข้อดีและข้อจำกัดของสื่อ แต่ละลักษณะ และประเภท และเทคนิคการ ประชาสัมพันธ์
5. กำหนดงบประมาณ และกำลังคน
6. รอเริ่มการกระทำและกิจกรรมตามกำหนดเวลา
7. ทดลองนำแผนไปใช้ และตรวจแผน
8. จัดทำแผนปฏิบัติการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักประชาสัมพันธ์

คำสำคัญ (Tags)#kmanw2

หมายเลขบันทึก: 465889, เขียน: 24 Oct 2011 @ 16:52 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 12:14 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)