ที่พักแบบกระโจม ที่ต้นตะวันโฮมสเตย์ 2

  • เมื่อวันแม่ที่ผ่านมา ที่ได้แวะไปเยี่ยมชาววังน้ำเขียว ดีใจที่ บุไทรโฮมสเตย์ ของกลุ่มชาวบ้านบุไทร มีความเจริญก้าวหน้า  นอกจากนั้นยังแวะไปที่ ต้นตะวันโฮมสเตย์ ที่โครงการไปส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและแปรรูปเห็ดหอม รวมทั้งการสนับสนุนการทำ ที่พัก ต้นตะวันโฮมสเตย์ และ ครัวเห็ดหอม เพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายเห็ดหอมที่เพาะโดยกลุ่มอีกด้วย 

  • ถึงวันนี้หลังจากโครงการจบไปแล้วเกือบ 2 ปี กลับไปเยี่ยมได้เห็นความเจริญก้าวหน้า จนเกิด ต้นตะวันโฮมสเตย์ 2 ก็รู้สึกดีใจที่เขาสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองและมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น  ใครผ่านไปทางนั้นอย่าลืมแวะ เยี่ยมเยือน พักผ่อน และ ชิมอาหารจากเห็ดหอมสด ๆ รวมทั้งอุดหนุนผลผลิตของกลุ่มชาวบ้านไทยสามัคคี  ที่รวมกลุ่มเพาะเห็ดหอม กลับไปเป็นของฝากกันด้วยนะครับ