วันนี้เรียนเป็นอย่างไรบ้าง สนุกไหม อย่าเครียดนะค่ะ  กลับบ้านก่อนนะ