ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของพาฟลอฟ(Pavlov)  การวางเงื่อนไขการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการตอบสนองของสิ่งเร้า เช่น สุนัขเห็นอาหารจะน้ำลายไหล ไม่มีปฏิกริยากับเสียงกระดิ่ง แต่เมื่เราวางเงื่อนไขโดยการสั่นกระดิ่งและให้อาหารทันทีสุนัขจะน้ำลายไหล ทำซ้ำหลายครั้งจนในที่สุด สุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งก็จะน้ำลายไหล