ระบบส่งเสริมกาเกษตร ๒๕๕๕


ระบบการทำงาน

               สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ช่วงเช้ามีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรจังหวัดเป็นประธานและมีผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอ ประกอบด้วยเกษตรอำเภอ เกษตรตำบล เคหกิจเกษตร ธุรการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในนนนระดับจังหวัด  เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง  โดยมีผมเป็นผู้นำเสนอ ระบบการทำงาน มี ๒ ส่วนด้วยกันคือระบบการสนับสนุนและระบบการปฏิบัติงานใพื้นที่  ในปีนี้ ได้ยกร่างและนำเสนอคณะทำงานพิจารณา

           ระบบสนับสนุน มี ๙ ประเด็นหลักคือ

๑ การวางแผน ได้แก่ จัดทีมตำบล  กำหนดเป้าหมยในการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานร่ววมกับกลึ่มเป้าหมาย

๒.การประชุม อบรม สัมมนา ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ จังหวัด,อำเภอ การประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ,จังหวัดประจำเดือน การประชุมกลุ่มฝ่าย การประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

๓. การติดตามนิเทศงาน แบ่งกลุ่มอำเภอ จัดทีมนิเทศ กำหนดประเด็นนิเทศ จัดทำแผนการนิเทศ บันทึกสรุปผล

๔. การจัดทำตัวชี้วัดและการประเมินผล กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานให้อำเภอและเจ้าหน้าที่เลือกทำเอง ๒ กิจกรรม ตามวิสัยทัศน์หรือศักยภาพของพื้นทีี่ จัดทำแผนและจัดทำรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด

  การประเมินผลการปกิบัติงาน ตามรอบการประเมิน ของเกษตรอำเภอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องประเมินเบื้องต้น แลละหัวหน้ากลุ่มัวหน้าฝ่ายลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอีกชั้นหนึ่ง ในส่วนของเจ้าหน้าที่อื่นๆให้คณะติดตามนิเทศงานประเมินหลังจากที่เกษตรอำเภอประเมินมาแล้ว

๕.การประชาสัมพันธ์ กำหนดเป้าหมาย ในการ ปชส ช่องทางเผยแพร่

๖.การพัฒนาความรู้ความสมารถของบุคคลการ  การจัดอบรมเฉพาะกิจ การสนบสนุนให้มีการศึกษาต่อ อบรม ดูงาน

๗,ระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดทำระบบฐานข้อมูลทุกระดับ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

๘. การมอบหมายให้มีผู้ประสานงานระหว่างจังหวัดกับอำเภอ  ทีมละ ๒ คน ประสานงานในส่วนท่เกี่ยวข้องแผนงานโครงการเสนอแนะและแก้ไขปํยหาอุปสรรคและเข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน

๙.การจัดกิจกรรม ๕ ส ระดับอำเภอ คณะติดคามนิเทศและผู้ประสานงานอำเภอประเมิน สำนักงานเกษตรจังหวัดกลุ่มฝ่ายและกษตรอำเภอประเมิน

          เป็นระบบการสนับสนุนการปกิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ  ที่จังหวัดต้องคิดและวางแผนร่วมกันกับอำเภอเพื่อใชเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน จบไว้แค่นี้ก่อน  แล้วโอกกาสหน้าจะมาว่ากันด้วยระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ สวัสดีครับ

 

หมายเลขบันทึก: 464068เขียนเมื่อ 7 ตุลาคม 2011 15:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 เมษายน 2012 14:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

UPDATE:

1500 US Added 95% valid

3500 Australia Added 95% valid

200 Mixed Eu + mail access and some with dob Added 95% valid

300 US/EU FULLS Added 95% valid

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี