5 ก.ย. 2554 : การมาเยือนของอาจารย์นิเทศ

Logical
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 14

เช้านี้โดนเซอร์ไพร์สแต่เช้าโดยอาจารย์สาโรจน์ (อาจารย์นิเทศฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเีชียงใหม่)

พวกเราต้อนรับกันแทบไม่ทัน เพราะท่านมาแบบไม่ทันตั้งตัวจริง ๆ

ถึงกระนั้นก็ตาม ดิฉันยังไม่มีโอกาสได้สอนนักเรียนให้ท่านเห็นเลยสักครั้ง ทำให้ขาดโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำดี ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองต่อไป

เวลา 11.40-13.20 น. เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/1

ดึงความสนใจของนักเรียนโดยการ ให้นักเรียนดูคลิปวีดิโอที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารกับโรงเรียนที่อยู่ในเมือง เพื่อให้นักเรียนเห็นความแตกต่างของบรรยากาศในการเรียน

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" และทำใบงานส่งภายในคาบ

14.20-16.00 น. เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/2

วิธีการสอนเช่นเดียวกับห้อง 1 

นักเรียนสามารถทำงานส่งภายในคาบได้ทั้งหมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพล (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (0)