1 ก.ย. 2554 : สอบเก็บคะแนน

Logical
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เช้าวันพฤหัสฯ เข้าเวรเช้าตามปกติ

เวลา 14.20 น. เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/5

วันนี้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลในหัวข้อเรื่อง "องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ" เพื่อเตรียมนำเสนอหน้าชั้นเรียน

ระหว่างที่คนอื่น ๆ ในห้องกำลังค้นคว้าข้อมูลอยู่ นักเรียนอีกส่วนจะออกมาสอบปากเปล่ากับครู เก็บคะแนนที่ละคน เรียงจากเลขที่สุดท้ายขึ้นไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพล (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (0)