การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ในร่างกาย ...21 มิถุนายน 2554

Bio_Zen
ปริมาณน้ำที่ร่างกายได้รับและขับออกไม่สมดุลกัน

การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ในร่างกาย  ...21 มิถุนายน 2554

วันนี้มาถึงโรงเรียน  07.00น.ลงชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน คุมเด็กทำความสะอาดห้องเรียน เช็คซื่อเด็กตอนเข้าแถว หน้าเสาธงวันนี้พูดเรื่อง การไหว้ครู

ตอนเช้า 08.00 น. ช่วยงานทางห้องสาระวิทยาศาสตร์  เตรียมการสอน

ตอนบ่าย 14.00 น. เนื้อหาที่สอน การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ในร่างกาย   ถ้าปริมาณน้ำที่ร่างกายได้รับและขับออกไม่สมดุลกัน  จะทำให้ความเข้มข้นของเลือดเปลี่ยนแปลง  ส่งผลให้ความดันเลือดในร่างกายสูงหรือต่ำกว่าปกติ  และมีผลต่อเนื่องไปถึงการทำงานของร่างกายและระบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น  ถ้าปริมาณน้ำที่เข้าสู่ร่างกายมากกว่าปริมาณน้ำที่ขับออกจะทำให้เกิดการบวม  แต่ถ้าปริมาณที่ขับออกมากกว่าที่เข้าสู่ร่างกายจะทำให้เซลล์เหี่ยว  เช่น  คนท้องเสียร่างกายต้องเสียน้ำเป็นอย่างมาก  ทำให้ผู้ป่วยตัวซีด  หมดแรง  มือเท้าเย็น  เป็นตะคริวและอาจช็อกได้  ต้องมีการให้น้ำเกลือเพื่อชดเชยน้ำที่เสียไป  และกรณีของคนที่เป็นโรคไต   ปริมาณน้ำที่ขับออกมาจะน้อยกว่าปริมาณน้ำที่รับเข้าไป  ทำให้มีอาการบวมอันเนื่องมาจากมีน้ำคั่งภายในเซลล์  ซึ่งแพทย์อาจให้รับประทานยาช่วยขับน้ำ  การเรียนการสอนดำเนินไปยังปกติ

17.00 น.  ลงชื่อ กลับบ้าน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจําวันในการฝึกสอนของ Bio_Zen ประจำภาคเรียนที่ 1/2554ความเห็น (0)