11 ก.ย. 54.....สัมนาที่สหกรณ์ครู

moowarn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการฝึกสอน

วันนี้ได้ไปสัมนาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.เชียงใหม่ เป็นการจัดสัมนาขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ป.บัณฑิต ทั้งภาคพิเศษ และ สควค. ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในช่วงระยะเเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับรุ่นต่อ ๆ ไป โดยในงานนี้มี ผศ.เยี่ยมลักษณ์   อุดาการ คณบดีครุศาสตร์ กล่าวเปิดงาน มีการนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่ไปฝึกสอน กับตัวนักเรียน กับผู้ร่วมงาน แล้วจบด้วยการให้นักศึกษาได้พบปะ พูดคุยกับอาจารย์นิเทศน์ของแต่ละสาขา ก่อนแยกย้ายกันกลับ

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวประวีณา โนวิชัย...1/2554ความเห็น (0)