ว่าที่ พ.ต.พีรเดช  รัตนวิชัย  ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น  รองประธานชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  2  ประจำปีการศึกษา  2549