แมวเอ๋ยแมวเหมียว

               รูปร่างประเปรียวเป็นหนักหนา

               ร้องเรียก เหมียว เหมียว เดี๋ยวก็มา

               เคล้าแข้งเคล้าขาน่าเอ็นดู

                     รู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง

               ค่ำ ค่ำ ซ้ำนั่งระวังหนู

               ควรนับว่ามันกตัญญู

               คอยดูอย่างไว้ใส่ใจเอย

                     ผู้แต่ง......นายทัด   เปรียญ

..............................................................................

                  อ่านเอ๋ยอ่านแล้ว

            เป็นเรื่องแมวแมวเคล้าแข้งขา

            อักขระระลึกบันทึกมา

            เคยศึกษาท่องจำนำเริ่มเรียน

                   เรียนประถมอมเขลาเบาสติ

            ครูดำริฝึกหัดให้คัดเขียน

            ซ้ำไปซ้ำมาว่าวนเวียน

            ให้พากเพียรกตัญญูรู้คุณเอย

                  ผู้แต่ง    นายธนา   นนทพุทธ