วันนี้ในตอนเช้า ก็รู้สึกไม่ค่อยอยากมาโรงเรียนแต่เป็นด้วยหน้าที่ที่เลือกมาทางนี้แล้ว และควรจะทำให้เต็มที่ ทำดีที่สุดในเมื่อเรามีโอกาส ในวันนี้ตอนเช้า ก็ไปเข้าแถวกับครูพี่เลี้ยงเพื่อดูแถวนักเรียน เคารพธงชาติ เสร็จแล้วก็เตรียมตัวเพื่อสนเพื่อแรงกิริยาแรงปฏิกิริยา โดยได้มีการสาธิตให้นักเรียนทราบว่า เมื่อเราออกแรงต่อสิ่งใดเท่าใดแล้ว สิ่งนั้นก็จะโต้ตอนเรากลับคืนมาเท่านั้น อย่างนี้เรียกว่าแรงกิริยาแรงปฏิกิริยา มีการแจกใบความรู้ ใบกิจกรรม และมีการสาธิตของครูเช่่นเอามือดันกระดานเป็น ต้น นักเรียนก็มีคุยบ้าง ต้องมีการจัดกลุ่มใหม่เพื่อให้นักเรียนชายไม่คุยกัน ให้มีการคละกลุ่มกัน เพื่อจะได้ลดการคุยกัน และค่อนข้างได้ผลด้วยครับ

ในตอนบ่ายก็ได้ไปอยู่ห้องวิชาการเพื่อช่วยงานด้านต่าง ๆ ทั้งพิมพ์เอกสารเป็นต้น

วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่รู้สึกเหนื่อยมากครับ