ผมเข้ามาในทำเนียบของผม เป็นครั้งที่สอง  กำลังใหม่กับสถานที่ที่โอ่อ่าแห่งนี้  ค่อยๆ คลิก และหาความรู้  ทำให้เราต้องหันมามองตัวเอง  เราเหมือนกบในกะลา จริงๆ   รู้สึกเริ่มติดใจ ที่ gotoknow มีอะไรหลายๆ อย่างที่ตรงกับความต้องการ...... โดยเฉพาะเครือข่ายองค์ความรู้ต่าง ๆ  เป็นแหล่งรวมความรู้ในทุกด้าน สามารถสืบค้นได้รวดเร็ว และเหนือสิ่งอื่นใด สร้างชุมชนคนความรู้สึกเดียวกัน ได้เข้มแข็ง มีกิจกรรมหลากหลาย......  

       ผมเป็นผู้บริหารโรงเรียน ค่อนข้างมีภารกิจมาก และหนักหน่วง เรื่องความรับผิดชอบต่อองค์ก่อนนั้นไม่มีปัญหา จะมีปัญหาก็คืองานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ลงมาสู่โรงเรียนในสังกัด กทม. เป็นจำนวนมาก เพราะ กทม. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ ที่มีผู้บริหารสูงสุดมาจากการเลือกตั้ง  และมีข้าราชการประจำคือข้าราชการสามัญ แยกเป็น 18 สำนักฯ 50 สำนักงานเขต  ส่วนข้าราชการครู อีก 435 โรงเรียน สายการปกครอง ขึ้นอยู่กับสำนักงานเขต ดังนั้นโรงเรียน กทม.จึงเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ปลายโครงสร้าง ถ้าในอดีตเขาเรียกเมืองหน้าด่าน  มีหน้าที่รบอย่างเดียว  ดังนั้น งานนโยบาย งานขอความร่วมมือ ในทุกภาคส่วนก็จะลงสู่โรงเรียน กทม. จึงส่งผลให้ครู กทม. ทำงานกันเอวแทบเคล็ด 

        พอดีโต๊ะทำงานผม มีคอมพ์ ที่ออนไลน์ หลังจากทำงานบนโต๊ะ รู้สึกอยากระบาย คลายเครียด  (จน เครียด จน เครียด...) ก็หันมา post ใน gotoknow นี่ล่ะครับ.....  ตอนนี้กำลังศึกษารายละเอียดอยู่ครับ คงไม่นาน ก็คงจะเดินเตาะแตะในเว็บนี้ได้ ขอเพื่อนสมาชิกช่วยเป็นกำลังใจกับน้องใหม่หน้าแก่คนนี้ด้วยนะครับ.........แค่นี้ก่อนนะ  สวัสดี

 หมายเหตุ   ที่เขาเปรียบผู้บริหารเหมือนสัตว์ 4 ประเภทนั้น  คราวหน้าผมจะมาสาธยายให้ฟังว่า  ความหมายในเนื้อแท้เป็นอย่างไร  หรือถ้าใครพอให้ความรู้ที่มาและที่ไป ได้โปรด โพสต์แสดงความคิดเห็นด้วยครับ ขอบคุณ