ผลสำเร็จของงาน


ผลการปฏิบัติงาน  กศน.ตำบลบ้านหีบ

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๔

ผลสำเร็จเชิงปริมาณ

ที่

กิจกรรม

วัน – เดือน – ปี 

สถานที่จัดกิจกรรม

วิทยากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมทักษะอาชีพ  (จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  ๒๐  คน)

การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

วันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔

 

กศน.ตำบลบ้านหีบ

นางสาวฐิฎา  ทองเจริญ

๓๔  คน

การพับดอกไม้จากใบเตย

วันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔

 

กศน.ตำบลบ้านหีบ

นางปราณีต  แสงตันชัย

๓๒  คน

รวมทั้งสิ้น

๖๖  คน

กิจกรรมพัฒนาอาชีพ (จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  ๒๐  คน)

การทำกระหรี่พัฟ

วันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔

กศน.ตำบลบ้านหีบ

นางสาวสุนันท์ 

พงษ์วัฒนธรรม

๓๔  คน

ตัดผมชาย

วันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔

กศน.ตำบลบ้านหีบ

นายสิทธิศักดิ์  ชาวเรือ

๑๗  คน

ตัดผมหญิง

วันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔

กศน.ตำบลบ้านหีบ

นางกัลยาณี  ชาวเรือ

๑๕  คน

รวมทั้งสิ้น

๖๖  คน

กิจกรรมทักษะชีวิต (จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  ๒๐  คน)

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๔

ณ  ห้องประชุมสถานีอนามัยตำบลบ้านหีบ   อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวสุรัสวดี  เพชรคง

นางสาวสุรัสวดี  เพชรคง

 ๒๓  คน

รวมทั้งสิ้น

๒๓  คน

 

ที่

กิจกรรม

วัน – เดือน – ปี

สถานที่จัดกิจกรรม

วิทยากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมทักษะอาชีพ  (จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  ๒๐  คน)

การทำก๋วยเตี๋ยว

ลุยสวน

วันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔

 

กศน.ตำบลบ้านหีบ

นางสาวฐิฎา  ทองเจริญ

๓๔  คน

การพับดอกไม้

จากใบเตย

วันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔

 

กศน.ตำบลบ้านหีบ

นางปราณีต  แสงตันชัย

๓๒  คน

รวมทั้งสิ้น

๖๖  คน

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  ๖๐  คน)

ตรวจหาสารตกค้าง      ในร่างกาย

วันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

 

ณ  ห้องประชุมสถานีอนามัยตำบลบ้านหีบ   อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวศรีสุดา  งามบุญฤทธิ์

 ๓๔  คน

อาชีวอนามัยสารพิษตกค้างในร่างกาย

วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๔

 

ณ  ห้องประชุมสถานีอนามัยตำบลบ้านหีบ   อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายชาตรี  นพวรรณ์

๖๐  คน

รวมทั้งสิ้น

๙๔  คน

กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  ๑๐๐ คน)

-  ตรวจหาสารตกค้างในร่างกาย

-  การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร

วันที่ ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๔

 

ห้องประชุมสถานีอนามัยตำบลบ้านหีบ   อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวสุรัสวดี  เพชรคง

๖๐  คน

การบรรจุหีบห่อการบูร

วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๔

กศน.ตำบลบ้านหีบ

กศน.ตำบลบ้านหีบ

นางสาวบังอร  แก้ววิไล

๓๔  คน

 

ที่

กิจกรรม

วัน – เดือน – ปี

สถานที่จัดกิจกรรม

วิทยากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ จากถุงพลาสติก

วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๔

กศน.ตำบลบ้านหีบ

นางสาวกมลวรรณ  หากระวี

๓๒  คน

ตรวจหาสารตกค้างในร่างกาย (ต่อเนื่อง)

วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

 

ห้องประชุมสถานีอนามัยตำบลบ้านหีบ   อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวศรีสุดา งามบุญฤทธิ์

๒๗  คน

รวมทั้งสิ้น

๑๕๓  คน

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย (จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  ๓๐๐ คน)

วันเด็กแห่งชาติ “การทำตุ๊กตาการบูรหอม”

วันที่ ๗  มกราคม  ๒๕๕๔

 

โรงเรียนวัดไทรงาม 

ตำบลบ้านหีบ   อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวบังอร  แก้ววิไล

๑๐๗  คน

สีเทียนเขียนผ้า

วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๔

กศน.ตำบลบ้านหีบ

นางสาววะลาพร  วงค์ก่อ

๖๑  คน

ส่งเสริมการอ่าน

วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๔

กศน.ตำบลบ้านหีบ

นางสาววะลาพร  วงค์ก่อ

๒๙  คน

- ส่งเสริมการอ่าน

- นิทานหน้าเดียว

- ทำดอกทานตะวัน

วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๔

 

ห้องประชุมสถานีอนามัยตำบลบ้านหีบ   อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาววะลาพร  วงค์ก่อ

๑๙  คน

ส่งเสริมการอ่าน

- มุมหนังสือประจำหมู่บ้าน

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔

มุมหนังสือจำนวน  ๑๒ แห่งในพื้นที่ตำบลบ้านหีบ

-

๒๐๐  คน

รวมทั้งสิ้น

๔๑๖  คน

หมายเลขบันทึก: 454556เขียนเมื่อ 18 สิงหาคม 2011 10:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 พฤษภาคม 2012 23:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

มีผลงานยาวเป็นบัญชีห่างว่าวเลยนะครับ

น่าดีใจจัง

  • ขอบพระคุณ อาจารย์โสภณ Ico48  และ ผอ.ดิศกุล Ico48  มากค่ะ ที่แวะมาเยี่ยมชมให้กำลังใจในการทำงานค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท