JJ2011V08_13 IQA Action Learning ผู้ประเมิน Learn เพื่อพัฒนา รุ่นที่ ๔ (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Action Learning

 เคล็ดวิชาที่ไม่พึงประสงค์ จากใจผู้เคยรับการประเมิน นำมา Learn เพื่อพัฒนา ก้าวไปสู่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เครื่อข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒

  เสียงสะท้อนจากประสบการณ์ ตรง จริง ของทีมงานที่เข้ามาเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

จัดโดยเครือข่ายการประกันคุณภาพอุดมศึกษาอีสานตอนล่าง ที่ มทร อีสาน ๔๐ ชีวิต

 ๑. ด้านความรู้ ไม่รู้จริงในมาตรฐาน เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ ของ สกอ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

 ๒. ไม่มีการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนที่จะไปประเมิน ไม่รู้บริบทและสิ่งแวดล้อมของสถาบันที่จะไปตรวจ

 ๓.ตรวจแต่เอกสาร ไม่ตรวจการปฏิบัติจริง

 ๔.กริยาท่าทางของผู้ตรวจประเมินที่ไม่เป็นมิตร

 ๕.คำพูดบั่นทอนความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพ

 ๖.เปรียบเทียบกับสถาบันอื่น

 ๗.ใช้คำพูดเชิง ตำหนิ ข่มขู่ แสดงอำนาจ

 ๘.เคร่งเครียด

 ๙.ส่งผลการประเมินล่าช้า

ฝึกอ่าน SAR แล้วฝึกตั้งคำถาม และ ฝึกสัมภาษณ์หาข้อมูลจริง

กลุ่มที่รับผิดชอบการเรียนการสอน และ การบริการวิชาการ

ทีมงานทำงานหลังจากแบ่งสาย หาร่องรอย ริ้วรอย ของการพัฒนา

JJ2011 ร่วมพลี ร่วมพัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับ

การประเมินภายใน

ถ้าเข้มแข็งดีแล้ว

ภายนอกก็ไม่ต้องห่วง

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์โสภณ แม่นแล้วท่าน ภายในดี ภายนอกไม่มีปัญหาครับ

เขียนเมื่อ 

แวะมาให้กำลังใจค่ะ ^^

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์พิชชา ช่วงนี้ทีมงาน เครียดกับการหา หลักฐานเชิงประจักษ์ ร่องรอย ริ้วรอย ครับ