วิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย

ตันจำรูญ
ใครสนใจ...นำไปใช้ได้เลย

รายงานการวิจัย

เรื่อง

ให้ยืมปากกา และไม้บรรทัดแก้ปัญหานักเรียนทำงานไม่เรียบร้อย

                    ฉันสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนโดยเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย  ประมาณ  20  คน  จากนักเรียนทั้งหมด 35 คน ส่งสมุดงานโดยที่ทำงานไม่เรียบร้อย เช่น ไม่ขีดเส้นใต้เมื่อทำจบข้อ  ไม่ขีดเส้นใต้คำว่าวิธีทำคำว่าตอบหรือขีดเส้นใต้ด้วยมือ จนฉันต้องตักเตือนทุกวัน และจากการหาสาเหตุโดยการซักถาม พูดคุยกับนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า  นักเรียนขาดอุปกรณ์ในการขีดเส้นใต้ เช่น ไม้บรรทัด ปากกาสีแดง  เพราะไม่มีเงินซื้อ  เพื่อนยืมไปใช้แล้วทำหาย   ถ้าทำงานที่โรงเรียนก็จะยืมเพื่อนบ้าง ไม่ยืมบ้าง  แต่ถ้าทำงานที่บ้านก็จะไม่มีอุปกรณ์ใช้  ถ้าไม่รีบแก้ไข นักเรียนจะติดนิสัยการทำงานที่ไม่เป็นเรียบร้อย จนกลายเป็นความเคยชิน  ซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดี                      ฉันจึงได้แก้ปัญหานี้  ด้วยวิธีให้นักเรียนยืมไม้บรรทัด  และปากกาสีแดง ที่ฉันจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อใช้ทำงานในชั่วโมงคณิตศาสตร์  และนำไปในการทำงานที่บ้าน  โดยทุกครั้งก่อนเรียนเนื้อหา ฉันจะให้นักเรียนแสดงไม้บรรทัด และปากกาสีแดงที่ยืมไปให้ฉันเห็น  เพื่อพร้อมที่นำมาใช้ในการทำงาน  ฉันกระทำเช่นนี้ทุกครั้ง ทุกชั่วโมงที่เข้าสอน  จนทำให้นักเรียนเหล่านั้นทำงานเรียบร้อยมากขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ               ปัจจัยแห่งความสำเร็จ เกิดจากการติดตามหาสาเหตุของการทำงานที่ไม่เรียบร้อยการจัดหาไม้บรรทัดและปากกาสีแดงไว้ให้นักเรียนยืม  ทำให้นักเรียนมีอุปกรณ์ในการทำงาน  และฝึกฝนจนนักเรียนเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นระเบียบ และความสวยงามของสมุดงานของตนเอง

                                                      

                                                                          ครู"นาบอน"  ภูเก็ต

                                                                                         

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khru-nabon

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยใช้นเรียนอย่างง่าย

หมายเลขบันทึก: 45254, เขียน: 18 Aug 2006 @ 20:59 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)