ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สัจธรรมของโลกในศตวรรษที่ 21

สัจธรรมของโลกในศตวรรษที่ 21

         สอนหนังสือมา 16 ปี พึ่งเข้าใจอะไรๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนมากขึ้นเรื่อยๆก็วันนี้

ยังไงน่ะเหรอคะ สืบเนื่องมาจากการได้อ่านpowerpoint ของท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ก็เลยถึงบางอ้อ ขออนุญาตแบ่งปันอีกครั้งค่ะ

     เพราะว่า

- โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน

- ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

- ทุกสิ่งเปลี่ยนเร็วขึ้น

- ทักษะที่ต้องการในการดำรงชีวิตเปลี่ยน

- คนก็เลยเปลี่ยน

- การเรียนรู้ต้องเปลี่ยน

การเรียนการสอนนักเรียนก็เลยเปลี่ยนไปด้วย

- ครูต้องยอมรับความจริงว่านักเรียนเป็นอย่างนี้จริงๆ 

 ( เมื่อก่อนยังไม่เข้าใจได้แต่ถามว่า ทำไม ทำไม เด็กสมัยนี้ถึง........)

- การเรียนตอนนี้เรียนเพื่อออกไปเผชิญการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ไม่แน่นอน  จึงต้องเรียน

  ทักษะ และฉันทะในการเรียนรู้

- ต้องเรียนทักษะไปพร้อมๆกับเรียนทฤษฎี

- ต้องเรียนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ PBL และค้นหาความรู้เองด้วย ICT

- ครูจะต้องไม่เน้นสอน ต้องเน้นออกแบบการจัดการเรียนรู้  เน้นสร้างแรงบันดาลใจ

  เน้นเป็นโค้ช ไม่ใช่ผู้สอน

- สอนไม่ได้ผล ต้อง เรียน

- ครูต้องรวมตัวกันเรียนรู้ทักษะและทฤษฎีว่าด้วยการเป็นครูอย่างต่อเนื่อง เช่น ทักษะ

  การวินิจฉัย ทำความรู้จัก ทำความเข้าใจศิษย์  ทักษะการออกแบบการเรียนรู้  ทักษะ

  การเรียนรู้ และสร้างความรู้ใหม่ จากการทำหน้าที่ครู

- ครูต้องใช้ KM / CoP เรียนรู้ทักษะการเป็นครู / อาจารย์ทุกวัน

- ครูต้องเป็น PLC ( Professional Learning Community )  ไม่ใช่ Training

- ต้องเรียนรู้เป็นทีม  Team Learning

- จัดการเรียนรู้แบบ Studio-Type Room 

- ให้นักเรียนนำเสนอต่อเพื่อนร่วมชั้น

- ช่วยกันทำ Reflection เติมทฤษฎีด้วยการตีความ

- การวัดประเมินผลต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย และ เน้นการคิดมากกว่าถูกผิด

- Teach Less  , Learn more

 - ต้องตีความการอ่านออกเขียนได้ ( Literracy ) เสียใหม่

   * Media Literacy

   * Communication Literacy

   * Team Literacy , Social Literacy

   * Network Literacy

   * Environment / Earth Literacy

   * STEM Literacy 

   * Etc.

 ทักษะที่ต้องการในศตวรรษที่ 21

   * Learning Skills

   * Critical Thinking , Leadership Skills

   * Complex Problem - Solving , Innovation

   * Personal Mastery

   * Communication

   * Life Skills , Intercultural Skills

   * Etc.

3Rs + 7Cs + 2Ls

    * Reading, Riting , Rithmetics

    * Critical thinking & Problem Solving

    * Creativity & innovation

    * Collaboration , teamwork & Leadership

     * Cross - cultural understanding

     * Communication information & media literacy ( 2-3 ภาษา )

     * Computing & Media Literacy

     * Career & Self - reliance

     * Change

 

     * Learning

     * Leadership

  เมื่ออ่านจนจบจึงได้เข้าใจสัจธรรมของการเปลี่ยนแปลง  ..... และ กำลังเริ่มเปลี่ยน

  แปลงตัวเอง  เข้าใจนักเรียนให้มากขึ้น โทษตัวเองให้มากขึ้น  รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ

  ของนักเรียนเป็นแรงบันดาลใจของครู   ครูจะสู้ต่อไปค่ะ  ...  ( ไม่ใช่ไอ้มดแดงนะ )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริบทของการจัดการคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#ทักษะและทฤษฎีว่าด้วยการเป็นครู

หมายเลขบันทึก: 452414, เขียน: 05 Aug 2011 @ 00:29 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:33 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 10, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

คุณครูเป็น "โดราเอมอน" ครับ คือ มีทุกอย่างในตัวเอง :)...

เป็นแรงใจให้ด้วยคนครับ

ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ

โดเรม่อน แมวสีฟ้า จะเปลี่ยนวิธีการออกจับหนูแล้วค่ะ

:D สู้ สู้