พบที่หน้า อบต.ทะเลน้อย เก้าอี้ 3 ตัว นั่งได้คนเดียว
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549
ในวันที่นำ นศ.ป.โท "การพัฒนามนุษย์และสังคม"
และ "วิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข" มอ. ไปลงพื้นที่ศึกษาชุมชน